Regjeringen varsler koronasertifikat i juni

Regjeringen vil endre loven midlertidig slik at det er mulig å innføre koronasertifikat. Om alt går etter planen, vil de komme i begynnelsen av juni.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer» sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).  Foto: NTB

Saken oppdateres.

Forslaget ble fremmet i statsråd fredag og skal nå behandles av Stortinget.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer» slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier han.

Hvilke områder som er aktuelle, er fortsatt tema for diskusjon. Men regjeringen har allerede konkludert med at man ikke ønsker å bruke koronasertifikat i arbeidslivet.

Formålet er at man skal lage et system som på en trygg og sikker måte skal vise at du er vaksinert eller ikke smittebærende fordi du allerede har vært smittet.

Etter planen skal koronasertifikat være på plass i første halvdel av juni. Den felles europeiske løsningen er ventet i slutten av samme måned.

– Regjeringen mener at koronasertifikatet vil kunne legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Det kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, sier Høie.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk.

På forsiden nå