Rapport: Rask evakuering reddet mange liv i Gjerdrum-skredet

Den kjappe evakueringen og redningsaktørenes innsats etter Gjerdrum-skredet reddet mange liv, viser evalueringsrapporten, som også beskriver en rekke læringspunkter.

Saken oppdateres.

Det er ikke avdekket forhold som tilsier at flere liv kunne vært reddet. Kvikkleireskredet som gikk 30. desember, kostet ti menneskeliv.

Rapporten inneholder 67 læringspunkter og 40 punkter over hva som fungerte bra.

– Departementet skal nå gå grundig igjennom rapporten, som tar for seg hva som fungerte bra og hva som fungerte mindre bra under redningsaksjonen. Det er alltid noe å lære, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Etterlyser varslingssystem

I læringspunktene trekkes det blant annet fram at det bør utvikles et nasjonalt system hvor det er mulig med presis og rask varsling om uønskede, potensielt farlige hendelser.

Det fremheves også på at ansvarsområdene mellom redningstjenesten, DSBs samordningsrolle, fylkesberedskapsrådene og kommunene bør bli tydeligere. Videre pekes det på at grunnkompetansen i redningstjenesten er for lav.

– Med rapporten starter neste fase i arbeidet etter katastrofen. Læringspunktene må omsettes til nye rutiner, endring av planverk, vurdering av utvikling av digitale verktøy og kompetanseutvikling, sier Mæland.

Tidlig katastrofealarm

At AMK tidlig valgte å slå katastrofealarm og sette sykehusene i rød beredskap, fremheves positivt. Evalueringen viser at redningstjenesten gjorde jobben sin da skredet gikk like før klokka 4 på natta.

– Det ble reddet mange menneskeliv i den akutte livreddende fasen. I denne fasen måtte innsatspersonellet forholde seg til betydelig risiko. Reduksjon av eksponeringstid, reduksjon av konsekvenser og kartlegging av skadestedsfaktorer økte effektiviteten i redningsinnsatsen, heter det i rapporten.

Det trekkes fram til at innsatspersonellets kompetanse bidro til gode risikovurderinger i fasen.

Skryt til krisehåndteringen

Krisehåndteringen til Gjerdrum kommune får også skryt. Stor innsatsvilje fra lokalsamfunnet og mye bistand fra nabokommunene og andre beredskapsaktører fremheves som viktige faktorer.

Skredet gjorde at 1.620 personer måtte evakueres. Hendelsen er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge siden Verdalsraset i 1893, som kostet 116 menneskeliv.

Det er så langt ikke kjent hva som utløste Gjerdrum-skredet. Kvikkleireskred utløses etter eksempelvis terrenginngrep eller naturlig erosjon.
(©NTB)

På forsiden nå