Dette er de viktigste vedtakene på Senterpartiets landsmøte

OL, skattepolitikk, abort, statsministerkandidat og regjeringssamarbeid. Det er noe av det landsmøtet i Sp har uttalt seg om i helga.

Landsmøte 2021: Trygve Slagsvold Vedum holder landsmøtetalen.   Foto: Torstein Bøe / NTB

Saken oppdateres.

Statsministerkandidat: Senterpartiet har vedtatt å løfte partileder Trygve Slagsvold Vedum fram som deres statsministerkandidat.

Regjeringssamarbeid: Senterpartiet går inn for en Sp/Ap-basert regjering etter valget.

Skattepolitikk: Senterpartiet vil redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet skal bli mer progressivt. Senterpartiet gjør det også klart at avgiftsnivået i Norge skal reduseres. I formuesskatten går Senterpartiet inn for å øke bunnfradraget og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

LES OGSÅ: Borten Moe: - Åpenbart best uten SV

Abort: Senterpartiet går inn for å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker. Det tas likevel til orde for en gjennomgang av abortnemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.

OL-søknad: Senterpartiet går inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034.

Foreldrepermisjon: Senterpartiet vil øremerke de første seks ukene etter fødsel til barselpermisjon for mor. Disse seks ukene skal tas av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne reduseres fra 16 til 10 uker.

Tannlege: Senterpartiet går inn for å innføre en egenandelsordning på tannhelse slik man har for legebesøk og andre helsetjenester.

LES POLITISK REDAKTØR SIV SANDVIK: Nå er gjørmebadet glemt

Fergepriser: Partiet vil ha en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vil vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis. I tillegg ønsker Sp å halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100.000 eller flere passasjerer årlig. De vil også Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.

Nasjonalt månedskort: Senterpartiet går inn for å innføre et rimelig, nasjonalt månedskort for kollektivtransport for barn og unge under 25 år og studenter fram til fylte 30 år.

LES OGSÅ: – Senterpartiet forhandler alltid

Elbiler: Senterpartiet vil kreve inn merverdiavgift for nye elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

Skolemat: Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole, uten at det skal kreves egenandel.

Tvangssammenslåinger: Senterpartiet går inn for å oppheve alle tvangssammenslåinger der kommunene og fylkeskommunene ønsker det selv.

Atomvåpenforbud: Senterpartiet har vedtatt å jobbe for at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. I tillegg vil partiet jobbe for at flere land skal gjøre det samme.

Ledervalget: Trygve Slagsvold Vedum er gjenvalgt som partileder. Ola Borten Moe ble gjenvalgt som første nestleder, Anne Beathe K. Tvinnereim som andre nestleder. Alle enstemmig - og med akklamasjon.

På forsiden nå