Helsetilsynet gir sterk kritikk til Helgelandssykehuset

Helsetilsynet mener Helgelandssykehuset har brutt loven i forbindelse med den såkalte tarmkirurgi-saken.

Saken oppdateres.

Tilsynsrapporten retter kritikk mot flere forhold ved foretaksledelsen, tilbakemeldingskultur og kvalitetsarbeid og mener det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven, skriver lokalavisen iSandnessjøen.

«Helsetilsynet har i sin foreløpige vurdering kommet til at Helgelandssykehuset HF ikke i har foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i virksomheten i tidsrommet 2016 til og med 2019, og at det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet», heter det i rapporten.

Det var i 10. januar 2020 at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble midlertidig stanset etter at tall fra Nasjonalt kreftregisters årsrapport viste at avdelingen i Sandnessjøen hadde et dødelighetssnitt 100 dager etter operasjon som var langt over landsgjennomsnittet.

Tilbudet ble startet opp igjen etter en uke etter at fagpersoner fra Helgelandssykehuset og Helse nord hadde gjennomgått pasientjournalene til de berørte. I sin rapport skriver Helsetilsynet at denne gjennomgangen ikke var god nok.

De slår også fast at interne uenigheter ved Helgelandssykehuset kan ha gått utover pasientsikkerheten.

«Den interne uenigheten har i perioder vært så tilspisset at det ser ut til å ha svekket helseforetakets samlede evne til å ivareta pasientsikkerhetsarbeidet på en tilstrekkelig måte», skriver Helsetilsynet, som understreker at rapporten er foreløpig.

Helgelandssykehuset er gitt frist til 1. september med å komme med eventuelle korrigerende innspill til rapporten.

(©NTB)

På forsiden nå