Foreldrenes utdanning har stor betydning for hvordan det går med barna som studenter

En stadig høyere andel velger høyere utdanning, men foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for hvem som velger å studere og hvordan det går med studiene.

Saken oppdateres.

Jo høyere utdanning minst én av foreldrene har, jo større andel fullfører en grad, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Av studentene som har foreldre med lang høyere utdanning, altså en grad på mer enn fire år, har 77 prosent fullført en grad åtte år etter at de startet på en universitets- eller høyskoleutdanning for første gang. Tilsvarende andel for studenter med foreldre som har kort høyere utdanning, fire år eller mindre, er på 73 prosent.

Lavest er andelen blant dem som har foreldre med utdanning på grunnskolenivå. Bare 50 prosent av disse studentene fullfører en grad. For studentene som har foreldre med videregående utdanning, er tilsvarende andel 63 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå gir størst utslag på hvorvidt studentene fullfører en høyere grad på mer enn fire år.

10 prosent av studentene fullfører en slik grad blant dem med foreldre som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, mot 46 prosent av dem som har foreldre med lang høyere utdanning.

(©NTB)

På forsiden nå