Rapporter: Kvinner rammes hardere av senskader av koronasykdom

Mange opplever senskader flere måneder etter koronasykdom, og spesielt kvinner rammes, viser flere rapporter fra flere land.

Saken oppdateres.

Den britiske avisen The Guardian viser til rapporter fra blant annet Russland, Storbritannia og Bangladesh. Ifølge lege Petter Brodin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm kan det se ut til at kvinner rammes av senskader fire ganger så ofte som menn.

Samtidig er det gjerne menn over 50 år som oftest blir akutt syke og må legges inn på sykehus.

Slitenhet og pusteproblemer er blant de mest åpenbare langtidseffektene, men som Koronastudien fra Oslo universitetssykehus (OUS) viste, har så mange som 12 prosent av deltakerne som har hatt korona, opplevd dårligere hukommelse lenge etter at de var syke.

– Det er mange, men de viktigste symptomene vi ser, er slitenhet og såkalt hjernetåke. En del av det ligner på symptomer man får fra andre infeksjoner, men det som er veldig spesielt med covid, er det med hukommelse, og at man merker det i hodet. Det er det ennå ikke noen god forklaring på, men det ser ut til å være et virkelig problem, sier Arne Søraas ved OUS til NRK. Han leder Koronastudien.

(©NTB)

På forsiden nå