Stortinget sa ja til tvungen lønnsnemnd - Unio vil ta omkamp neste år

Et flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om tvungen lønnsnemnd i Unios streik i kommunene og i Oslo. Kampen er ikke over, sier fagforeningen.

Saken oppdateres.

Innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomite ble klar mandag ettermiddag.

I komiteen var det kun SV som var imot bruken av tvungen lønnsnemnd. Også Rødt og MDG har varslet at de vil stemme imot når saken behandles i Stortinget tirsdag.

Sp: Reelt grunnlag

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) valgte å avslutte Unios kommunestreik fredag 4. juni etter å ha fått varsel om brannfare ved gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad. Streiken hadde da vart i to uker.

I Oslo ble streiken avsluttet tre dager senere på grunn av mangel på sykepleiere i hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker.

Grunnlaget for å avslutte streiken var reelt, mener Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

– Det er ikke tvil om at det var fare for liv og helse. Grunnlaget for bruk av tvungen lønnsnemnd var derfor riktig, sier han til NTB.

Ap: Ikke noe valg

Arbeiderpartiets Arild Grande mener Stortinget i realiteten ikke hadde annet valg enn å slutte seg til regjeringens vedtak om tvungen lønnsnemnd.

Han viser til et forslag fra Arbeiderpartiet, som ble nedstemt i fjor, om å innlemme kjernekonvensjonene fra International Labour Organization (ILO) i menneskerettsloven. Det ville gitt organisasjonene mulighet til å prøve vedtaket om tvungen lønnsnemnd for retten.

– Det er retten som burde vært arena for å vurdere regjeringens avgjørelse, ikke Stortinget, sier Grande til NTB.

– Gode argumenter

Blant de streikende var det svært mange lærere og sykepleiere, som mener lønna er for dårlig til å sikre god nok rekruttering til yrkene. Deres krav var en solid økning av reallønna. Nå ligger de an til å ende opp med rundt null i reallønnsøkning.

Selv om Lundteigen sier ja til tvungen lønnsnemnd, støtter han kravet.

– Lærerne og sykepleierne har gode argumenter for sine krav, mener han.

– Kampen er ikke over

Unio er ikke ferdig med kampen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

– Vi er lei av å høre at det er vår tur neste gang. Vi må se arbeidsgivere og politikere med en plan for hvordan de skal løse utfordringene vi har snakket om, sier Handal.

Neste år er det hovedoppgjør.

– KS og Oslo kommune må da vise at de tar et reelt arbeidsgiveransvar og sørge for lønnstillegg som bidrar til å rekruttere og beholde flere kompetente folk med høyere utdanning. For å kunne gjøre dette, må også kommuneøkonomien styrkes, sier han.

På forsiden nå