Nordmenn brukte mindre antibiotika og forkjølelsesmidler under pandemien

Det var en markant nedgang i bruken av antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler i koronaåret 2020, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Saken oppdateres.

Tallene kommer fram i rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2016-2020» fra Folkehelseinstituttet.

– Den kraftige nedgangen i antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler har trolig sammenheng med lavere forekomst av infeksjoner under pandemien, sier overlege Hilchen Sommerschild i Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelstatistikk.

Fra 2019 til 2020 ble salget av antibiotika redusert med 7,4 prosent målt i doser. Andel barn i alder 0–4 år som fikk antibiotika, ble redusert med nesten 40 prosent, viser rapporten.

Antallet personer som fikk minst én resept på hostedempende legemidler, ble nesten halvert fra 2019 til 2020 – fra nær 270.000 til nær 140.000.

(©NTB)

På forsiden nå