Regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet

- Jeg er veldig glad for at vi nå gir elever i hele landet større mulighet til å selv velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Saken oppdateres.

Det var i august 2019 at regjeringen sendte et forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet på høring.

Tross massiv motstand i høringsuttalelsene, har regjeringen bestemt seg for å innføre fritt skolevalg i hele landet.

Fylkene skal få valget mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller innenfor ulike opptaksområder i fylkene, ifølge en pressemelding mandag kveld.

Fylkene skal kunne deles opp i maksimalt seks opptaksområder, ifølge pressemeldinga.

– Vi har fulgt Utdanningsdirektoratets anbefaling om å sette en øvre grense for antall inntaksområder, med én justering. Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

- Dramatisk i Trøndelag

Kunnskapsminister Melby varsla høsten 2020 at regjeringa ville gå inn for fritt skolevalg i hele landet, men sa da at den nye ordninga ikke ville bli klar før til våren.

Mandag melder hun altså at saken er avgjort av regjeringa.

Kari Anita Furunes, fylkespolitiker for Senterpartiet i Trøndelag.   Foto: Christine Schefte

Utdanningspolitiker i Trøndelag fylkeskommune, Kari Anita Furunes (Sp), er sterkt kritisk til avgjørelsen.

- Vi er jo helt imot dette. Vi har vedtatt å ha nærskoleprinsippet i Trøndelag. Så dette er ei stor bekymring. Men vi kommer til å ta kampen. Dette er en viktig sak for valget til høsten, sier Furunes.

- Ta kampen, hva betyr det i denne sammenheng?

- Vi er klinkende klar på at vi mener det er feil med fritt skolevalg. Det vil spesielt gå utover distriktene. Det er krevende å drive skolene fra før, men med nedgangen i elevtall som vi nå ser her i fylket, så er vi inne i en krevende periode. Og med fritt skolevalg vil det bli dramatisk i Trøndelag, sier Furunes.

Disse har fritt skolevalg fra før

I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har allerede fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder.

Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet og må altså endre på dette fra neste år.

- Vi har brukt mange år på å komme bort fra en situasjon hvor skolene er konkurrenter, og bruker krefter på å tiltrekke seg elever på bekostning av de andre skolene, heller enn at skolene lærer av hverandre og deler erfaringer. Regioner eller ikke, så vil fritt skolevalg uansett være et skritt i feil retning her. Dette gjelder spesielt i Trondheim, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag  i en e-post til Adresseavisen.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet.

– Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei, sier Melby.

På forsiden nå