3.000 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine

Hittil er det satt nesten 7,8 millioner doser av koronavaksinene. Legemiddelverket har til nå mottatt 34.493 meldinger om mistenkte bivirkninger.

Saken oppdateres.

18.739 av meldingene er til nå behandlet. 3 023 av meldingene om bivirkninger er klassifisert som alvorlige og 15.716 er klassifisert som lite alvorlige, skriver Legemiddelverket.

Dersom en vaksinert person blir alvorlig koronasyke mer enn 1-2 uker etter fullført vaksinasjon, regnes dette som en gjennombruddsinfeksjon og en mulig vaksinesvikt. Det er så langt meldt 32 tilfeller der fullvaksinerte har fått påvist korona to uker til sju måneder etter siste dose.

Til nå er det behandlet 210 meldinger om dødsfall som har skjedd i tidsmessig sammenheng med vaksinering. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere.

Legemiddelverket presiserer at det at en person kort tid etter vaksinasjon ikke trenger å bety at det er en årsakssammenheng.

Det er meldt om ni dødsfall hos fullvaksinerte personer som har fått påvist korona. Gjennomsnittsalder på de som døde var 89 år.

(©NTB)

På forsiden nå