Ap og Sp varsler mer restriktiv rovdyrpolitikk

Den påtroppende regjeringen skal utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn.

Saken oppdateres.

I Hurdal-plattformen heter det at målet med dette er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

– Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen, heter det i plattformen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det kommer tydelig fram at det er en politikkendring, der man skal lytte mer, ha et effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken.

– Hovedpoenget er at man skal lytte mer til dem som er berørt av politikken, sa Vedum som ikke la skjul på at det vil være vanskelige avveininger og enkeltpersoner som kommer mer krevende ut.

– Da skal vi i alle fall ha en regjering som lytter, og ser hvordan man kan avdempe de vanskelighetene som enkeltfamilier kommer opp i.

I plattformen står det at regjeringen skal styrke de regionale rovviltnemndenes rolle.

– Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser, heter det der.

(©NTB)

På forsiden nå