Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert

Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, fremhever Helsedirektoratet. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Saken oppdateres.

Direktoratet legger til grunn at uvaksinert helsepersonell utgjør en større fare for pasientene.

– Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere, skriver direktoratet.

Brevet er sendt ut til kommunene, statsforvalterne og regionale helseforetak for å klargjøre arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere. Det gjelder både vaksinering mot covid-19 og influensa.

– Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter dersom det anses nødvendig, heter det i brevet.

Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinert.

Helsedirektoratet understreker at vaksinering er frivillig, og at ingen skal tvinges til å ta vaksine.

– Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.


(©NTB)

På forsiden nå