Bedrageritiltalt advokat frikjent også i lagmannsretten

En profilert forsvarsadvokat er frifunnet for bedrageri i Borgarting lagmannsrett. Han ble også frifunnet i tingretten, men påtalemyndigheten anket dommen.

Saken oppdateres.

– Lagmannsretten kom til at forholdet politiet hadde beskrevet i tiltalebeslutningen neppe ble rammet av straffelovens bestemmelser om korrupsjon overhodet, sier Oslo-advokatens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Rettens fire meddommere samt én av de to juridiske dommerne, frikjente den 56 år gamle advokaten, mens den andre juridiske dommeren mente mannen var skyldig i bedrageri.

Advokaten sto tiltalt for å ha mottatt 5.500 euro i 2013 av en narkotikasiktet klient. Pengene skulle advokaten bruke til å sørge for at klienten ikke ble tiltalt eller domfelt i en heroinsak, ifølge tiltalen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann mente handlingen var grovt bedrageri og ønsket at den profilerte advokaten skulle dømmes til 10 måneders fengsel.

Mannens advokatbevilling har vært suspendert i påvente av utfallet i rettssaken.

(©NTB)

På forsiden nå