Ministeren møtte samene på Fosen: Jeg har mottatt budskapet

Samene som driver reindrift på Fosen i Trøndelag, ønsker å fjerne vindmøllene i området. Fredag møtte de olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Saken oppdateres.

– Det har gjort stort inntrykk på meg å snakke med dem. Og budskapet deres er ganske tydelig: En del av disse vindmøllene står i områder som er utrolig viktig for deres levemåte – nettopp fordi det er vinterbeiteområder for deres reinflokker, sier Mjøs Persen til NTB.

Fredag møtte hun de to driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt, og hun besøkte også vindkraftparkene på Storheia og Roan, som ligger langs kysten vest for Trondheim.

I årevis har vindkraftanlegget skapt stor misnøye blant samene, som tok saken til retten. Der gikk den helt opp til Høyesterett, som i forrige måned konkluderte i samenes favør.

– De ser ikke noen annen løsning på dette – og det forstår jeg er utgangspunktet her – enn at dette skal bort og tilbakeføres. Og det budskapet har jeg mottatt, sier Mjøs Persen, som ble møtt av flere demonstranter ved lokalene der fredagens møte fant sted.

Prislapp på 11 milliarder kroner

Det er Olje- og energidepartementet som i sin tid ga den endelige godkjenningen til byggingen av vindkraftverkene på Fosen.

Anleggene sto ferdige i 2019 og 2020 og er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa. Ved anleggene på Storheia og Roan står det til sammen 151 vindturbiner.

Hele vindkraftanlegget i områdene har en prislapp på 11 milliarder kroner og produserer årlig strømforbruket til over 170.000 husstander.

Utbyggingen har ført til demonstrasjoner i flere år, både i selve området og i byene rundt. I oktober slo Høyesterett fast at vedtakene og konsesjonene som ble gitt, var ugyldige og brøt med samenes rettigheter. Samene ble også tilkjent en erstatning på nær 90 millioner kroner.

Utbyggerne mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har hatt så store negative virkninger som domstolen kom fram til.

Den endelige dommen skapte stor glede hos blant andre sametingspresident Aili Keskitalo, som uttalte til Adresseavisen at dommen er et varsku i forhold til framtidige konsesjoner.

Ønsker rask utvikling i saken

Men hva som nå skjer videre, er ikke avklart. Flere, deriblant MDG, har krevd at vindturbinene rives, og at området tilbakeføres til slik det var før byggingen.

– Hva slags direkte konsekvenser vil dommen fra Høyesterett få?

– Det er jo det vi må gå nærmere inn i. Jeg som statsråd har i denne forbindelse et særlig ansvar for at den norske stats folkerettslige forpliktelse overfor samene som urfolk blir ivaretatt. Det har vi i alle saker, men helt konkret i denne saken er jo vårt anliggende å finne ut hvordan vi kan håndtere saken slik at våre forpliktelser blir oppfylt, sier Mjøs Persen.

Hun vil ikke komme med en umiddelbar konklusjon etter fredagens møter, og hun understreker at dette er en komplisert juridisk sak. Hun vil imidlertid at saken skal tas videre så raskt det lar seg gjøre.

– Nå har vi opprettet en god dialog. Det har vært det aller viktigste, og det var selve formålet med denne reisen, sier hun.

– Jeg er tilbake igjen på kontoret mandag morgen, og da skal vi se videre på dette, sier olje- og energiministeren.


(©NTB)

På forsiden nå