Enige om statsbudsjettet:

- Det blir ikke dyrere å kjøre bil for en vanlig bilist

Skatte- og avgiftstrykket uendret, eller lavere for 82 prosent.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (t.h.), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) (t.v.) under pressekonferansen i vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet.  Foto: Annika Byrde / NTB

Saken oppdateres.

* Budsjettenigheten med SV fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. Ifølge finansministeren får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk.

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

* Kollektivtrafikken får en ekstra pakke på 500 millioner kroner i regjeringens statsbudsjett.

Ekstrabevilgningen gis etter budsjettforhandlinger mellom regjeringen og SV.

Flere fylkeskommuner hadde varslet at de må gjøre store kutt i kollektivtilbudet dersom forslaget til statsbudsjett fra Ap-Sp-regjeringen ble stående uendret.

* Formuesskatten økes, men det er færre som må betale ettersom bunnfradraget heves til 1,7 millioner kroner.

Øker CO2-avgift

* Det blir ingen 26. konsesjonsrunde i 2022, og CO2-avgiften for oljebransjen økes kraftig.

* Regjeringen vil likevel ikke videreføre Solberg-regjeringens kutt i friinntekten til uføretrygdede etter å ha kommet til budsjettenighet med SV.

Solberg-regjeringen foreslo opprinnelig å kutte i ordningen med at uføre kan tjene drøyt 42.500 kroner uten at uføretrygden reduseres. Støre-regjeringen opprettholdt kuttet i sitt budsjettforslag. Det ville spart staten for 254 millioner kroner.

I budsjettenigheten mellom regjeringen og SV fjernes imidlertid kuttet.

Feriepenger

Budsjettenigheten sikrer feriepenger for permitterte og arbeidsledige.

En av de største flokene for den nye Ap-Sp-regjeringen er løst når det nå er budsjettenighet om at permitterte og ledige skal få feriepenger til sommeren.

Regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) har fått hard kritikk for at det ikke ble satt av penger til feriepenger til folk som ble permittert eller mistet jobben i koronakrisen.

Krav fra fagbevegelsen

I forbindelse med enigheten med SV om endringene i statsbudsjettet har regjeringen fått dette på plass. Dermed imøtekommes et krav fra fagbevegelsen og venstresiden.

– Vi har sikret et opplegg som gjør at det som gjaldt for folk som var ledige og permitterte i 2020, også vil gjelde i 2021. Vi finner 1,2 milliarder kroner pluss til dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).endringene i statsbudsjettet har regjeringen fått dette på plass. Dermed imøtekommes et krav fra fagbevegelsen og venstresiden.

Brillestøtte

Brillestøtten kommer tilbake, det blir gratis halvdagsplass i SFO for landets førsteklassinger og arbeidet med tannhelsereform skal komme i gang.

Det kunngjorde SVs partileder Audun Lysbakken under pressekonferansen mandag.

Arbeidet med en tannhelsereform skal også sparkes i gang, og billigere SFO, sa Lysbakken. I tillegg blir det omstridte kuttet i brillestøtte for barn reversert.

– Avtalen betyr mer å leve av for mange uføre, fattige familier og mennesker som ble rammet av høyresidens usosiale kutt. Den betyr at de på toppen må betale mer skatt, mens vi setter i gang to store, nye velferdsreformer, sa Lysbakken.

- Fjerner usosiale kutt

SV-leder Audun Lysbakken trekker fram at budsjettenigheten med regjeringen fjerner mange usosiale kutt fra den forrige regjeringen.

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dem som har mest, har vi nå en enighet som reverserer det ene usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, sier Lysbakken.

Han ramser blant annet opp kuttet i barnetillegget for uføre, kutt i uføres friinntekter og fjerningen av brillestøtte for barn som usosiale kutt som fjernes.

I tillegg økes bostøtten, mens det skal legges fram en lovendring om at barnetrygd skal holdes utenom ved beregning av sosialhjelp.

SVs Kari Elisabeth Kaski, Aps Eigil Knutsen (t.h.) og Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har kommet i mål med budsjettforhandlingene på Stortinget. 
        
            (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)

SVs Kari Elisabeth Kaski, Aps Eigil Knutsen (t.h.) og Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har kommet i mål med budsjettforhandlingene på Stortinget.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

På forsiden nå