Nav-direktør frykter økte dagpenger gjør det mindre attraktivt for permitterte å søke jobb