Bransjeaktører ber om makspris på strøm

Flere aktører i strømbransjen mener regjeringen bør innføre makspris på strøm, der «overprisen» utbetales direkte eller som minstefradrag i skattesystemet.

Saken oppdateres.

Forslaget fremmer de via Samfunnsbedriftene Energi, som er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for over 160 selskap i den nasjonale strømkjeden. Halvparten av medlemmene er landets nettselskap.

– Vårt demokratiske system forutsetter at folket har tillit til myndighetene. Dagens høye og ustabile strømpriser undergraver tilliten til hele energisystemet vårt og skaper usikkerhet og angst hos mange, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi til TV 2.

På vegne av medlemmene har hun skrevet et brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Konkret foreslår de at det norske folk garanteres en makspris på et normalforbruk, eksempelvis 5.000 kilowattimer til maks 100 øre kilowattimen per person i en husstand.

«Overpris» utover den garanterte maksprisen på basisforbruk, mener de bør utbetales til innbyggerne. Bjelland sier redusert merverdiavgift og kontantutbetalinger til husstander er gode kortsiktige tiltak, men mener det trengs noe mer varig.

– Men vi må tenke i et lengre perspektiv. Slike strømtopper vil komme igjen, og da må vi ha et robust system som håndterer dette, sier Bjelland.

Departementet opplyser til TV 2 at de vil se på brevet og komme tilbake med et svar senere.

(©NTB)

På forsiden nå