320 innlagt med koronasmitte – flest siden april 2020

Per tirsdag er 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er det høyeste siden begynnelsen av pandemien.

Saken oppdateres.

– Det er et høyt antall innlagte nå, og dette er ikke noe vi ønsker. Det er høy belastning på helsetjenesten, sier avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet om tallene.

Tallet er det høyeste som er registrert i hele år og kun fem mindre enn toppen under pandemien så langt, som ble satt 1. april 2020. Da var 325 innlagt, og 99 koronapasienter fikk respiratorbehandling.

– Dette, sammen med det vi antar vil bli en rask spredning av omikronvarianten de nærmeste ukene, gjør at vi mener situasjonen nå er alvorlig, understreker Vold.

7. april, som var den forrige toppen i 2021, var det 307 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Da var det 93 på intensivavdelingene, og 61 fikk respiratorbehandling.

50 på respirator

Tirsdag fikk 50 av koronapasientene respiratorbehandling, og 90 lå på intensivavdeling. Det er tre flere på respirator og åtte flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt tirsdag.

195 av koronapasientene er innlagt i Helse sør-øst, 54 i Helse Midt-Norge, 51 er innlagt i Helse vest, og 20 er innlagt i Helse nord.

61 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, elleve hos Helse Midt-Norge, ti hos Helse vest og åtte hos Helse nord.

FHI frykter omikronbølge

Men enda flere innleggelser kan nå være rundt hjørnet. I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten trolig i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene enn det covid-19-epidemien allerede gir.

– Vi forventer en fortsatt økning i sykehusinnleggelser fremover med mindre det settes inn tiltak, sier Vold.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar, ifølge FHI.

I verste fall 150 innleggelser daglig

Ifølge en modell i denne rapporten vil det rundt 15. desember være 40 nye koronainnleggelser daglig, og rundt 310 pasienter vil ligge på sykehus på grunn av covid-19. Dette anslaget er nå allerede passert.

Ifølge FHIs verste falls-scenario kan det bli opptil 150 daglige innleggelser i forbindelse med en vinterbølge, men dette tallet er det veldig stor usikkerhet rundt. De ulike scenarioene varierer mellom 50 og 14.000 innleggelser totalt i en halvårsperiode.

Siden februar i fjor har 290.536 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser tirsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).


(©NTB)

På forsiden nå