- Nå er situasjonen så alvorlig at vi må sette inn tiltak

Tirsdag la regjeringen frem nye, strenge koronatiltak.

Saken oppdateres.

Statsministeren, helseministeren og finansministeren la tirsdag kveld frem strengere koronatiltak for å få ned smitten og få bedre omikronkontroll.

Se pressekonferansen i vinduet over.

- Alvorlig situasjon

- Nå er situasjonen så alvorlig at vi må sette inn tiltak for å holde kontroll på pandemien, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen.

- Det ligger nå nesten like mange koronapasienter på norske sykehus som det gjorde våren 2020. Vi er allerede nær en overbelastning på sykehus. Det kan føre til at helsetjenesten allerede om få uker ikke er i stand til å tilby et nødvendig helsetilbud til alle som trenger det, sa statsministeren.

- Vi oppfordrer alle til å redusere antall nærkontakter. Meteren er tilbake. Vi anbefaler å ha maks ti gjester hjemme og 20 personer på julaften. Folk bør møtes utendørs så langt det er mulig. Vi innfører påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor. Og så oppfordrer jeg alle til å ta vaksinen. Ta den, sa statsministeren.

Se fullstendig liste over råd og tiltak nederst i saken.

- Skal bremse omikron

Tiltakene innføres fra midnatt natt til torsdag 9. desember, opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) under pressekonferansen.

– Tiltakene som innføres skal bremse spredningen av omikron. Vi vet ikke nå om omikron-varianten vil øke innleggelsene ytterligere. Men tiltakene vil gi oss tid til å innhente mer kunnskap om omikronvariantens smittsomhet og alvorlighet, og til å vaksinere flere, sa hun.

Gjeninnfører kompensasjonsordningen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opplyser under pressekonferansen at den nasjonale kompensasjonsordningen gjeninnføres og at den kommunale ordningen forsterkes med én milliard kroner.

– Med forslagene vi legger fram i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet, og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene, sa Vedum.

Dette er de nasjonale tiltakene:

Arrangementer og sammenkomster:

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • Tre kohorter av 200 personer med to meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære

Serveringssteder:

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken ved midnatt
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst en meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst.

Munnbind:

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor:

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene:

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

LES OGSÅ: Ett omikron-tilfelle bekreftet i Trøndelag

Dette er rådene og anbefalingene fra regjeringen:

Avstand og sosial kontakt:

 • Alle bør holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Man bør ikke ha flere enn ti gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder to meter avstand ved høyintensiv trening.

Skoler, barnehager og SFO:

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv:

 • Anbefaling om én meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting:

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

LES OGSÅ: Tror færre eldre vil bli innlagt med koronasmitte

På forsiden nå