Nå innføres gebyr for regelstridig forskriving av legemidler

Fra 1. januar innføres overtredelsesgebyr til bruk dersom behandlere forskriver legemidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.

Saken oppdateres.

Det opplyser Helsedirektoratet torsdag.

Formålet med gebyret er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning på blå resept, for på denne måten å redusere unødvendige utgifter for folketrygden.

For at en behandler skal ilegges gebyret må vedkommende ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Det er Helfo som vurderer om behandlerne forskriver legemidler i strid med folketrygdloven eller tilhørende forskrift.

På forsiden nå