Helsemyndighetene åpner for å lette på skjenkestoppen

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.

Oslo 20201226. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.   Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen.

Vanligvis er den nasjonale regelen at det kan serveres drikke med alkohol fram til klokka 3 på natten.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Helsemyndighetene anbefaler gult nivå på alle skoler

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene.

13. desember innførte regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Trass i anbefalinger fra fagetatene om å innføre gult nivå i videregående etter jul, valgte regjeringen å videreføre rødt nivå.

Råd om 10 personer i private hjem

FHI og Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å videreføre anbefalingen om maks 10 gjester i private hjem.

Da dagens koronatiltak ble innført i desember, gikk også regjeringen ut med en anbefaling om at man ikke bør ha flere enn ti gjester hjemme samtidig.

Antallsbegrensningen gjelder selv om gjestene er vaksinerte og uavhengig av gjestenes alder.

– FHI anbefaler å videreføre gjeldende anbefaling om maksimalt 10 gjester og 1 m avstand til andre enn husstandsmedlemmer, men å fjerne unntaket for jule- og nyttårshelgen som nå er overstått. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet til regjeringen.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer.

Vil beholde hjemmekontor

Hjemmekontor har god effekt og er lite inngripende, mener FHI og Helsedirektoratet. De vil beholde regelen om at alle som kan, skal jobbe hjemmefra.

I desember ble arbeidsgivere pålagt å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

– FHI anbefaler ingen justering av dette tiltaket fordi det vurderes å ha en betydelig smitteverngevinst og er et nokså lite inngripende tiltak. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet fra regjeringen.

Vil erstatte karantene med selvtesting

Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning, mener helsemyndighetene.

Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt siste faglige råd.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom onsdag med signaler om at karantenereglene vil bli lempet på.

I dag er det karanteneplikt for alle som bor eller har hatt nærkontakt med en smittet person. Sistnevnte gruppe har kunnet teste seg ut av karantenen etter tre dager (jobb-/skolekarantene) og sju dager (fritidskarantene).

Nærkontakter med tre vaksiner eller tilsvarende har vært unntatt karanteneplikten.

Lettelser i breddeidretten

Helsemyndighetene anbefaler at det kommer noen lettelser i breddeidretten og idrett for barn og unge i sine faglige råd til regjeringen.

«Det er betydelig mindre smitterisiko utendørs sammenlignet med innendørs. Derfor foreslår Helsedirektoratet at de første justeringene gjøres ved utendørs aktiviteter. Dette er også i tråd med anbefalingene for arrangementer. Barn og unge prioriteres foran voksne og eldre», heter det i det faglige grunnlaget som ble publisert kort tid før regjeringens pressekonferanse torsdag.

Regjeringen har uttalt at den vil prioritere barn og unge når det kommer til lettelsene i koronatiltakene.

Vil åpne for større arrangementer

Opptil 200 personer bør heretter kunne samles på innendørs arrangementer, dersom de har fast plass, anbefaler FHI og Helsedirektoratet.

Forutsetningen er at arrangementet er smittevernmessig forsvarlig, med munnbindpåbud for publikum.

Uten fast plass anbefales en maksgrense på 20 personer.

På forsiden nå