Krav om gult nivå i skoler og barnehager oppheves

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

Saken oppdateres.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk, heter det i regjeringens nye tiltak.

Kommunene skal justere tiltaksnivået etter den lokale smittesituasjonen.

– Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, fastslår regjeringen.

På forsiden nå