Dataproblemene ved Oslo universitetssykehus er rettet

Datasystemene ved Oslo universitetssykehus (OUS) fungerer søndag kveld som normalt, etter at det torsdag oppsto tekniske problemer.

Saken oppdateres.

Datasystemene fungerer som normalt, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding søndag kveld.

Ifølge Sykehuspartner, som har ansvaret for datatjenestene, er databasen til journalsystemet gjenopprettet, og journalsystemet er tilgjengelig for brukerne.

De skriver at det gjenstår et etterarbeid for å få oppdatert databasene med data fra tiden databasen var nede. OUS opplyser at det er behov for ekstra personell for å komme à jour med all data.

– Hendelsen har ikke fått noen betydelige konsekvenser for pasientbehandling, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Hun sier primærhelsetjenesten må være forberedt på at epikriser og meldinger til pleie- og omsorgstjenesten blir forsinket de nærmeste dagene.

– Vi vil bruke noen dager på å sikre at all informasjon er korrekt, slik at oppfølging av pasientene går som normalt, sier Myhren.

Det var torsdag det oppsto en feil i databasene og OUS satte krisestab.

Sykehuspartner, som har ansvaret for datatjenestene, har sagt at det ikke er snakk om et dataangrep.

(©NTB)

På forsiden nå