255 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 28 flere enn dagen før

Mandag var 255 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 28 pasienter fra dagen før.

Saken oppdateres.


Koronapasientene utgjør 3,1 prosent av de totalt 8.158 innlagte pasientene på sykehus i Norge mandag.

67 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, som er uendret fra dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 26 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 44 respiratorbehandling. Det er én færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt mandag.

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 175 hos Helse sør-øst (4), 45 hos Helse vest (2,6), 23 hos Helse Midt-Norge (2), og tolv hos Helse nord (1,4).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 47 hos Helse sør-øst (32), 13 hos Helse vest (33,3), fire hos Helse nord (10,5), og tre hos Helse Midt-Norge (8,8).

Dagen med flest innlagte koronapasienter hittil i pandemien er 17. desember 2021. Da var 383 covid-pasienter innlagt, noe som utgjorde 4,1 prosent av de totalt 9.253 sykehuspasientene den dagen. Forrige topp var i forbindelse med den aller første smittebølgen. 1. april 2020 var 325 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.

Siden februar 2020 har 622.596 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

På forsiden nå