Færre tror på lysere tider for økonomien

Bare en av ti spurte tror på lysere tider for økonomien fremover. Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

Saken oppdateres.

– Det er lite optimisme å spore i Norge for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I januar sier bare 10 prosent av befolkningen her i landet at de tror den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 34 prosent tror den økonomiske situasjonen blir dårligere, mens 56 prosent tror økonomien forblir uendret.

Likevel er vi ikke fullt så pessimistiske som vi var i desember. Da svarte nesten halve befolkningen (48 prosent) at de trodde den økonomiske situasjonen i Norge ville bli dårligere fremover.

Samtidig sier bare 35 prosent av de spurte at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er laveste nivået Opinion har målt under hele pandemien, og 1 prosentpoeng lavere enn i desember.

– Historisk lav tillit må nok sees i lys av strømkrisen, at det har tatt tid å få krisepakker på plass, og at smitteverntiltak rammer mange, tror Clausen.

(©NTB)

På forsiden nå