FHI: Bakterieutbrudd på flere sykehus

Det er et pågående utbrudd i ti norske sykehus av bakterien som tre koronapasienter døde av på UNN i november. Tre tilfeller er i Helse Midt-Norge

Saken oppdateres.

Bakterien det gjelder, er Pseudomonas aeruginosa. Denne ble påvist på Universitetssykehuset Nord-Norge i november da tre koronapasienter døde av blodforgiftning med identiske bakteriestammer.

Det er påvist elleve tilfeller på sykehus i Helse-Nord. Det er også påvist smitte hos 15 pasienter i Helse sør-øst og tre i Helse Midt-Norge.

– Det er ikke en sikker sammenheng mellom de fleste pasientene som har fått påvist smitte med denne bakterien, og videre undersøkelser pågår, skriver Folkehelseinstituttet.

Sjelden farlig for friske

FHI påpeker at bakterien sjelden forårsaker sykdom hos friske, men at den kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.

Utbruddet på UNN i Tromsø førte til at de måtte screene alle pasienter som ble innlagt på intensivavdelingen.

– Dette gjør at vi tidlig kan oppdage nye tilfeller og starte antibiotikabehandling. Den interne smittesporingen har hittil ikke funnet en sikker smittekilde, men vi har fått styrket smittevernrutinene som i utgangspunktet var gode, sa Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef på sykehuset, til Nordlys i desember.

Intensivpasienter døde

De tre pasientene som døde i begynnelsen av november, ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av bakterieinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Bakterien er svært motstandsdyktig mot antibiotika og er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus, kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sa fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord i desember.

På forsiden nå