263 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – fem færre enn dagen før

Fredag var 263 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på fem pasienter fra dagen før.

Saken oppdateres.


Koronapasientene utgjør 2,7 prosent av de totalt 9.739 innlagte pasientene på sykehus i Norge fredag.

54 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, en økning på fire fra dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 22,7 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 32 respiratorbehandling. Det er seks færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 188 hos Helse sør-øst (3,6), 42 hos Helse vest (2), 20 hos Helse Midt-Norge (1,4), og 13 hos Helse nord (1,2).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 39 hos Helse sør-øst (27,9), ti hos Helse vest (35,7), tre hos Helse Midt-Norge (10,7), og to hos Helse nord (4,8).

Dagen med flest innlagte koronapasienter hittil i pandemien er 17. desember 2021. Da var 383 covid-pasienter innlagt, noe som utgjorde 4,1 prosent av de totalt 9.253 sykehuspasientene den dagen. Forrige topp var i forbindelse med den aller første smittebølgen. 1. april 2020 var 325 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.

Siden februar 2020 har 714.532 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser fredagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

På forsiden nå