Her er skolene i Trøndelag med mest mobbing de siste årene

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak.

Aftenbladet har listet opp de rundt 250 skolene i Norge som måtte gjøre strakstiltak mot mobbing.   Foto: Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Dette er første gang oversikten over skoler med vedvarende høye mobbetall blir publisert.

Det er Utdanningsdirektoratet som har igangsatt kartleggingen av mobbetallene for alle landets skoler i to treårsperioder:

Fra 2007 til og med 2009 og fra 2010 til og med 2012.

Grunnlaget er de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing, til landets elever i sjuende og tiende klassetrinn.

På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene.


Sør-Trøndelag

SkoleKommuneAntall svarMobbeandel
Lade skoleTrondheim12511,5 %
Lundamo ungdomsskoleMelhus21411,6 %
Mausund barne- og ungdomsskoleFrøya3110,7 %
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole (7. trinn)Meldal10816,2 %
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole (10. trinn)Meldal13811,0 %
Oppdal kristne grunnskoleOppdal3228,1 %
Sistranda skoleFrøya5716,1 %
Stiftelsen Trondheim Kristne skole, TomasskolenTrondheim5110,2 %
Voll skoleRennebu3223,3 %
Åset skoleÅfjord10317,9 %

Nord-Trøndelag

SkoleKommuneAntall svarMobbeandel
Inderøy ungdomsskoleInderøy25110,1 %
Malm skoleVerran6714,5 %
Meråker skoleMeråker10211,0  %
Røra skoleInderøy4720,0 %
Skogn barne- og ungdomsskoleLevanger10515,5 %
Statland skoleNamdalseid6710,6 %
Steinkjer MontessoriskoleSteinkjer3316,1 %
Sørli skoleLierne4215,0 %
Vinje skoleSnåsa5315,4 %
Vårtun kristne oppvekstsenterLevanger3221,4 %

- Tallene er for høye

Rektor Inger Helen Mørreaunet ved Åset skole i Åfjord har sett tallene og fastslår at de har tatt grep etter at elevundersøkelsen viste en mobbeandel på 17,9 prosent.

- Jeg tenker selvfølgelig at tallene er for høye. Vi har nulltoleranse når det kommer til mobbing, men nå er det slik at tallene som legges frem er fra et par år tilbake. Det er blitt satt i gang mange tiltak siden 2012-tallene kom, sier Mørreaunet til adressa.no.

Ifølge rektoren fikk de tilsyn fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og tatt i bruk antimobbeprogrammet Olweus på skolen.

- Vi har inspeksjon i alle friminutt og har ganske mange voksne ute, som alle skal skrive sin egen inspeksjonslogg. Denne loggen og Olweus-programmet blir drøftet i ukentlige møter på skolen, opplyser hun.

Hun forteller at Åset skole med sine 311 elever, gjennom ekstra innsats og målrettet arbeid, har sett positive resultater i elevundersøkelser som er gjort i ettertid.

Mørreaunet tror ikke Utdanningsdirektoratets tall nødvendigvis gir et reelt bilde av det sosiale miljøet på skolen.

- Ett av årene der elevundersøkelsen ble gjort, hadde elevene nettopp gjennomført en Olweus-undersøkelse. Da vet vi at noen bare svarte kjapt for å bli ferdig med elevundersøkelsen, hevder rektoren.

- Tar det på høyeste alvor

- Når vi får slike tall vil vi selvfølgelig gjøre noe med det. Vi er helt avhengig av at elevene trives og at de har det bra på skolen. Det er prioritet nummer én hos oss, sier rektor Kolbjørn Lie ved Vårtun kristne oppvekstsenter.

Han forteller at det er elevundersøkelsen fra 7. trinn som gjør at skolen havner på verstinglisten med en mobbeandel på 21,4 prosent.

- Allerede første planleggingsdag kikket vi på tallene og bestemte oss for å sette i gang tiltak. Nå har vi et sosialt mål på alle ukeplanene og månedlige møter der vi diskuterer de sosiale målene som vi skal jobbe med på skolen, sier rektoren.

Også Lie hevder at nyere undersøkelser blant sine elevene viser en forbedring når det gjelder problemer med sosialt miljø og mobbing.

- I fjorårets elevundersøkelse ligger 7. trinn under det nasjonale gjennomsnittet når det kommer til mobbing. Det går den rette veien og jeg mener det er bra med slike undersøkelser. Da blir man klar over ting, som man ellers ikke var klar over, og da kan vi gjøre noe med det.

- Ytterligere innsats mot mobbing

Aftenbladet bringer lista over alle skolene i Norge.

Kommunene som eier de rundt 250 skolene som kommer dårligst ut har måttet rapportere til Fylkesmennene om strakstiltak mot mobbing.

- Hvorfor har dere gjort dette?

- Grunnen er at vi har innført flere tiltak mot mobbing og for bedre læringsmiljø uten at mobbingen i skolene har blitt vesentlig redusert. Da er det viktig å se om vi kan gjøre en ytterligere innsats der problemene er store over tid. Mobbingen er alvorlig for barna, og et problem vi tar på alvor. Derfor har vi bedt fylkesmennene følge opp de eierkommunene og skolene som har høye mobbetall over flere år, sier Marit Hognestad, avdelingsdirektør for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet.

I mars 2013 ga Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene i oppdrag å følge opp skolene som hadde mest mobbing over tid. Sammen skulle de blinke ut skolene. Verktøyet var ei liste NTNU utarbeidet over skoler med vedvarende høye mobbetall. Deretter skulle fylkesmennene se på hvilke skoler som i tillegg hadde pådratt seg klager og tilsynsaker om mobbing i samme periode. Eierkommunene måtte så rapportere til Fylkesmannen om strakstiltak som ble satt inn ved skolene. De aktuelle kommunene og skolelederne ble også invitert til faglige samlinger om mobbing. I Rogaland skulle 15 kommuner med ansvar for 32 obs-skoler rapportere om strakstiltak og delta på fagdag om mobbing.

I år skal fylkesmennene sjekke om mobbetallene har gått ned på obs-skolene.

Kritikk av mobbemålinger

Det var Aftenbladet som i august 2012 avdekket store svakheter ved Utdanningsdirektoratets mobbe-statistikk. I flere år hadde direktoratet presentert elevenes svar om mobbing i elevundersøkelsene gjennom en indeks. Aftenbladet testet indeksen ved å sammenlikne mobbeprosentene ved et utvalg skoler med de tilhørende mobbeindeksene. Resultatet var oppsiktsvekkende. Mobbeindeksene framsto som vilkårlige. For eksempel hadde to skoler med samme mobbeindeks (1,6) totalt forskjellig andel mobbing på det aktuelle klassetrinnet: henholdsvis 25 prosent og sju prosent.

En sentral forsker kalte den nasjonale mobbemålingen ubrukelig. Stortingspolitikerne Hadia Tajik (Ap) og Mette Hanekamhaug (Frp) krevde svar, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) reagerte umiddelbart:

22 skoler i Norge har så store problemer, at de mottar direkte mobbehjelp fra staten. I Rogaland gjelder det kun én kommune. Det er Bjerkreim. Rektor roser opplegget.

Hun ba Utdanningsdirektoratet vurdere bedre metoder for å måle og presentere mobbesituasjonen på skolene. Og hun informerte alle kommunene om svakhetene ved den daværende mobbestatistikken.

Får statlig mobbehjelp

Få måneder senere trappet altså Utdanningsdirektoratet opp jakten på skolene med størst mobbeproblemer. Fylkesmennene fikk også i oppdrag å peke på et mindre antall skoler som hadde så alvorlige mobbeproblemer, at de burde tilbys statlig hjelp. 22 skoler i ti kommuner i Norge takket ja til å motta denne mobbehjelpen, som ytes av blant annet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.


Gratis app: "Stopp mobbing i skolen"

GODE OG PRAKTISKE RÅD: "Stopp mobbing" i skolen er en app med praktiske råd og informasjon til barn og ungdom som blir mobbet, samt til foreldre og foresatte med barn som mobbes. Råd gis også til barn som mobber og deres foreldre.

MASSE INFORMASJON: Appen beskriver hva mobbing er, hva norsk lov sier om mobbing, og inneholder råd om nettvett og mobbing på nettet, samt lenker til mer informasjon og hjelpetelefoner. Den viser hvordan du kan klage på mobbing, og tilbyr utfylte klager til skoler og fylkesmenn tilsendt på e-post.
  


Tabellen Aftenbladet bringer i dag viser gjennomsnittlig andel elever mobbet i perioden 2010-12 på skolenes sjuende eller tiende trinn. Lista er ikke fullstendig. Direktoratet har fjernet 87 skoler fra den, fordi de er så små at det er fare for å identifisere elever. Lista kan også gi et noe unøyaktig bilde av situasjonen i dag, siden skoler kan ha satt inn tiltak mot mobbing og forbedret seg det siste året.

På forsiden nå