PST: Sannsynlig med terrorangrep i Norge det neste året

Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): PST mener det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge i de neste tolv månedene.

Saken oppdateres.

– Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriver PST på sine nettsider onsdag formiddag.

PST opplyser at Forsvarets E-tjeneste og PST gjennom det felles Kontraterrorsenteret (FKTS) har utarbeidet en gradert trusselvurdering som er formidlet til relevante departement og etater.

– Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte. Politiet, PST og Forsvaret vil vurdere risikoreduserende tiltak innenfor sine respektive ansvarsområder, opplyser PST.

VG skrev tidligere onsdag formiddag at trusselen etter det avisen kjenner til ikke har samme alvorlighetsgrad som under den økte terrortrusselen i sommer. VG skriver at både regjeringens sikkerhetsansvarlige og samtlige politidistrikter skal ha blitt orientert om det skjerpede trusselbildet i løpet av det siste døgnet.

Allerede i statsbudsjettet som regjeringen la fram 8. oktober, varslet justisminister Anders Anundsen (Frp) at «terrortrusselen mot Norge anses som skjerpet». (©NTB)

På forsiden nå