Mange mellomledere tier om kritikkverdige forhold

Oslo (NTB): Overvåking og kontroll på arbeidsplassen gjør at 30 prosent av norske mellomledere ikke tør rapportere om kritikkverdige forhold, viser en fersk undersøkelse.

Saken oppdateres.

I tallene fra Norsk Ledelsesbarometer som De Facto har laget på oppdrag for organisasjonen Lederne, opplever nesten halvparten av de spurte at norsk arbeidsliv er i ferd med å bli mer autoritært, sier nestleder Tor Hæhre i Lederne.

Ifølge Hæhre både kartlegger og overvåker bedriftene, og de har strenge kontrollsystemer som blant annet fører til at så mange som 30 prosent av mellomlederne ikke tør å si fra om kritikkverdige og dermed også sikkerhetskritiske forhold.

– Tendensene vi ser i store deler av det norske arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor, begynner å minne om det orwellske overvåkingssamfunnet. Du skal være ukritisk lydig mot virksomheten, det vil si tankene og ideene som kommer fra toppledelse og styre. Er du ikke det, får det konsekvenser for din karakter på ulike parametere som er definert av ledelsen, og det får igjen konsekvenser for lønn og karriere, sier Hæhre.

Hæhre mener dette truer hele den norske samfunnsmodellen, med høy grad av tillit mellom de ulike samfunnsleddene. Han spør derfor om dette er et samfunn vi ønsker, og mener en stor del av norske virksomheter og politikere må våkne før utviklingen har gått for langt.

På forsiden nå