Anundsen sier ja til bevæpning av politiet

Norsk politi får bevæpne seg i fire uker. Basert på den skjerpede trusselvurderingen har justisminister Anders Anundsen (Frp) tatt Politidirektoratets forespørsel til følge.

– For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sier justisminister Anders Anundsen.   Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Politidirektoratet (POD) har bedt om tillatelse til bevæpning av uniformert innsatspersonell. Bakgrunnen er frykt for terrorangrep.

– De har kommet med et svært tydelig råd, og det har vi fulgt opp med en tidsbegrensing, sier Anundsen til NTB om fredagens vedtak. Dette er gjort for å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats.

– Jeg har også tidligere vært opptatt av at de tiltakene politiet mener er nødvendige, må vurderes ut fra deres faglige skjønn. Så kan man kanskje si at fire uker er en ganske kort periode, men det er fordi vi ønsker en fornyet vurdering. I tillegg kan trusselbildet endre seg. Politiet vil også fortsette sitt arbeid med risikoreduserende tiltak, forklarer Frp-statsråden.

LES OGSÅ: Venstre: – Midlertidig bevæpning må vurderes konkret

Rom for skjønn

Anundsen understreker at selv om han nå gir politiet tillatelse til bevæpning, så skal ikke den brukes mer enn nødvendig.

– Det er åpent for lokalt skjønn, i tillegg til en vurdering av hvilke oppdrag som fortsatt bør utføres uten våpen. Det er et ansvar som hviler på politimesterne.

LES OGSÅ: Tajik: – Midlertidig bevæpning er et faglig spørsmål

Han gjør det også veldig klart at fredagens bevæpningstillatelse ikke henger sammen med debatten om generell bevæpning. Det samme skillet har justispolitikere også vært påpasselige med å understreke etter at PODs forespørsel ble kjent.

LES OGSÅ: Politibevæpning et alvorlig budskap, sier Solberg

Mulig terrormål

Politiets sikkerhetstjeneste konkluderer i sin siste trusselvurdering med at det er sannsynlig at det vil komme trusler om eller forsøk på å utføre terrorangrep i Norge i løpet av de neste tolv månedene. Politiet og Forsvaret framheves spesielt som mulige mål for terrorangrep.

– Å åpne for midlertidig bevæpning er en vurdering knyttet til den situasjonen vi er i nå, med trusler rettet mot politi og militært personell. Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig, sier justisministeren.

LES OGSÅ: Venstre vil stoppe regjeringens forslag om væpnet hverdagspoliti

Konkret trussel

– Vi har aldri hatt en så alvorlig og konkret trussel rettet mot oss, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

I samtykket til bevæpning understreker Anundsen at politiet fortløpende skal vurdere tiltak som kan redusere behovet for å bære våpen.

LES OGSÅ: – Ikke bevist at bevæpning gir mindre kriminalitet

I noen situasjoner kan det være upassende å bære våpen, og trusselbildet er ikke like alvorlig overalt, understreker politidirektøren, som opplyser at det vil bli åpnet for lokalt skjønn.

– Vi ser jo at man ikke nødvendigvis trenger å bære våpen om man skal besøke en barnehage eller en skole. Det blir situasjonsbestemt. Men hovedregelen blir at man skal ha pistol på hofta når man er på uniformert oppdrag, sier Humlegård.

LES OGSÅ: Politiforbundet vil ha bevæpnet politi nå

Politifolk og politikere positive

Hovedverneombudet for landets politifolk, Audun Buseth, uttalte tidligere fredag til NTB at han stilte seg bak forslaget om midlertidig bevæpning. Det samme gjorde leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

– Dette var en klok og nødvendig avgjørelse, sier Bolstad.

– Vi ser at det er et stort skifte for samfunnet, og vi forstår at ikke alle støtter avgjørelsen. Men vi mener situasjonen tilsier bevæpning, utdyper han.

Blant politikerne på Stortinget var det bred enighet om den midlertidige bevæpningen.

– Men dette må ikke føre til en snikinnføring av generell bevæpning, advarte KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

På forsiden nå