Januarregn på Svalbard skapte problemer

Den usedvanlig varme vinteren på Svalbard i 2012 førte til rekordregn, skred og uvanlige isforhold. En ny tverrfaglig rapport tar for seg hvordan ekstremværet virket inn på både dyr og mennesker, miljø og infrastruktur.

Ekstremværet førte til næringsmangel for dyreartene på Svalbard, blant annet for reinen.  Foto: Brage Bremset Hansen

Den siste uka i januar 2012 slo et voldsomt uvær til på Svalbard. Innbyggerne i Longyearbyen husker det som uka da værgudene slo til for fullt. Temperaturen nådde nesten åtte grader midt i mørketida når gjennomsnittstemperaturen normalt ligger på -15 grader.