Antall hjernesvulster blant barn er doblet

Hjernesvulst er blitt den hyppigste sykdomsårsaken til dødsfall blant barn. Siden 70-tallet er antallet nye tilfeller av hjernesvulst i befolkningen mer enn fordoblet.

Saken oppdateres.

– Bare trafikkulykker tar flere unge liv enn hjernesvulst, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret og Radiumhospitalet. Aldersgruppen fra null til fire år er hardest rammet. Data fra Johannesens forskning på hjernesvulst presenteres under den europeiske konferansen for hjernekirurger som åpner i Trondheim dag.

I 2006 ble det registrert over 1000 nye tilfeller av hjernesvulst i Norge, 50 av dem var barn.

– Dette er en utvikling vi må overvåke nøye. Vi ser det samme i de andre nordiske land og i Storbritannia. Heldigvis har overlevelsen blant barn blitt mye bedre, i Norge er den over 70 prosent nå, sier Johannesen.

Mangler forklaringer

Ifølge overlegen er det ikke funnet sikre sammenhenger mellom hjernesvulster og miljøfaktorer. Røyking, alkohol og kosthold ser ikke ut til å bety noe og det er ikke funnet at enkelte yrker skiller seg ut.LES OGSÅ: Leter etter hemmeligheten blant allergikere

– Vi har heller ikke belegg for å si at kraftledninger eller elektromagnetiske felt er årsak. En undersøkelse fra Karolinska institutet tyder på at mobiltelefon kan øke risikoen, men en rekke andre undersøkelser har ikke kunnet påvise noen sammenheng. Det er likevel grunn til å være forsiktig med mobiltelefonbruk blant barn, sier Tom Børge Johannesen.

Forskerne har funnet noen få risikofaktorer: Røntgen i svangerskapet, radioaktiv stråling, tidligere strålebehandling av hjernen og arvelige syndromer øker risikoen, men utgjør ikke mer enn fem prosent av tilfellene med hjernesvulst. Det finnes noen praktiske forklaringer på hvorfor tallene har gått i været, men forskerne vet ikke hvor stor del av økningen de forklarer.

  • Bedre diagnostikk og behandling. Antall maskiner for MR røntgen i Norge ø kte fra fire i 1986 til 101 i 2008.
  • Tryggere operasjoner, bedre teknikker og anestesi gjør at flere kan behandles.
  • Bedre strålebehandling og cellegiftbehandling.
  • Flere eldre. Forekomsten av hjernesvulst øker kraftig med alderen. Befolkningen over 50 år har vokst kraftig.
 
På forsiden nå