Rapport: – Menneskerettsbrudd på norske sykehjem

Oslo (NTB): Praksis ved mange norske sykehjem innebærer ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt, slås det fast i en rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Saken oppdateres.

Rapporten beskriver at sykehjemsbeboere i Norge er ofre for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, skriver Aftenposten. Institusjonen ved Universitetet i Oslo har ansvaret for å følge situasjonen for menneskerettigheter i Norge. I rapporten karakteriseres situasjonen for personer i sykehjem som alvorlig og fordrer umiddelbare tiltak.

Det er andre gang senteret har viet en egen rapport koblet til menneskerettighetene i Norge. Første rapport handlet om isolasjon i norske fengsler.

– Det at vi har valgt å bruke såpass mye tid på en rapport om et menneskerettighetsfelt i Norge, betyr at vi var særlig bekymret for situasjonen i sykehjem, forklarer en av forfatterne, Marit Lomundal Sæther, til avisen.

Omfanget av de ulike formene for menneskerettighetsbrudd er ikke noe rapporten beskriver. Det er 41.000 personer i norske sykehjem. Mange av dem er demente. I rapporten anbefales det at det gjennomføres en kartlegging av bruken av tvang.

Kildene til rapporten har formidlet at mishandling og nedverdigende behandling forekommer i langt mindre grad enn mindre grov tvangsbruk, noe som ifølge Lomundal Sæther skjer relativt hyppig. (©NTB)

På forsiden nå