Rektor tør å være mer sjef

Oslo (NTB): Innføringen av en nasjonal rektorutdanning har gjort rektorene bedre til å lede – og tryggere på at de faktisk skal lede.

Saken oppdateres.

Det viser en fersk evaluering av nasjonalt program for rektorutdanning, et utdanningstilbud som startet opp i 2009.

Over 2.000 rektorer har til nå tatt videreutdanning gjennom programmet, men det er fremdeles rundt 30 prosent av norske rektorer som ikke har noen rektorutdanning.

Evalueringen, som er foretatt av NIFU og NTNU Samfunnsforskning, viser at rektorer som har tatt utdanningen opplever at de står tryggere i lederrollen, og at utdanningen har bidratt til økt anerkjennelse av rollen som rektor.

De har også en mer undervisningsorientert ledelse og gir lærerne sine tettere faglig oppfølging enn rektorer som ikke har tatt utdanningen. (©NTB)

På forsiden nå