Vil bevæpne storbyene

Bare Frp støtter politikrav om permanent bevæpning i Norge etter terroren i Danmark. Men bare i de største byene.

  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Bevæpnede polititjenestemenn hindret massedrap i Danmark og må være et avgjørende argument for et permanent bevæpnet norsk politi, fastslo Politiets Fellesforbund i helgen.

Frp har som eneste politiske partiet programfestet generell bevæpning.

Nå regner partiet med at den midlertidige politibevæpningen blir gjort permanent i de norske storbyene.

– En fast bevæpning i Oslo og de andre norske storbyene vil tvinge seg frem. Hendelsene Danmark i helgen, Paris og for den saks skyld Canada før det, viser oss at det er på tide å legge bort naiviteten, sier Frps nestleder og tidligere leder i justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg.

– Ikke cowboy-politi

Sandberg tror terrorskytingen i København i helgen vil fungere som en vekker for mange justispolitikere.

– For meg virker det som om mange av mine kolleger på Stortinget ikke har tatt inn over seg trusselsituasjonen som PST har redegjort for gang etter gang på Stortinget, sier Sandberg.

Nå mener han at den midlertidige bevæpningen som politiet i Norge i dag har vil brøyte vei for mer permanente løsninger. Men selv Frp er ikke er klar for full bevæpning.

– Spørsmålet er sammensatt. Det viktigste nå er at skeptikerne vil få se at vi slett ikke har noe cowboy-politi i Norge. Den midlertidige bevæpningen vil vise at politiet håndterer situasjonen godt. Frp ønsker at politiet i de største byene i Norge blir permanent bevæpnet, sier Sandberg.

Skjøt tilbake

Justisdepartementet fikk tidligere denne måneden på plass en endring i våpeninstruksen som gjør det lettere for Politidirektoratet i samråd med justisdepartementet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet.

Politiet skal kunne bevæpne seg selv åtte uker om gangen. Foreløpig er det gitt tillatelse til en generell, midlertidig bevæpning frem til 12. april.

Lederen av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, fastslo overfor Adresseavisen søndag at hendelsene i Danmark underbygger politiforbundets hovedargument om å gjøre bevæpningen permanent i Norge.

– Hvis det ikke hadde vært generelt bevæpnet politi under terroraksjonen i Danmark, så er det en sannsynlighet for at flere sivile kunne blitt drept, og også at flere politifolk kunne blitt drept, sa Bolstad.

Lunkne

Hverken regjeringspartiet Høyre eller støttepartiene Venstre og KrF er spesielt interessert i å følge Bolstad og FrP i argumentasjonen om generell bevæpning nå.

– De tragiske hendelsene i Danmark forsterker først og fremst begrunnelsen for den midlertidige bevæpningen vi allerede har i Norge. Debatten om den generell bevæpning er langt mer sammensatt. Jeg er uenig i at man kan dra noe resonnement fra Danmark til debatten om generell bevæpning i Norge, sier Høyres Anders B. Werp.

Venstre har allerede lagt inn en privat lovforbud til behandling i Stortinget som vil slå fast at norsk politi som hovedregel ikke skal være bevæpnet.

Avviser kobling

Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Hadia Tajik, stiller seg undrende til at Politiets Fellesforbund bruker den tragiske hendelsen i Danmark til å konkludere i debatten om generell politibevæpning i Norge.

– Det er ikke gjort noen helhetlig vurdering av det som skjedde Danmark i helgen, og praksisen her hjemme tilsier også at politiet vilel vært bevæpnet ved et tilsvarende arrangement. Det foreligger heller ikke noen vurdering av den norske ordningen med fremskutt lagring i bil, som gjør at våpenet for norsk politi allerede i dag er lett tilgjengelig, konstaterer Tajik.

Arbeiderpartiet har som utgangspunkt at man ikke ønsker en generell bevæpning av i politiet.

– Men vi ser at kan oppstå midlertidige situasjoner som gjør bevæpning nødvendig for et avgrenset tidsrom, sier Tajik.

På forsiden nå