Arbeiderpartiet vil tvangsvaksinere barn

Oslo Ap vant frem med sitt forslag om at alle barn skal vaksineres. I første omgang som et prøveprosjekt.

Votering under Arbeiderpartiet sitt landsmøte i Folkets Hus lørdag.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Også landsmoder Gro Harlem Brundtland engasjerte seg i saken da hun i VG kort tid før avstemmingen sa at hun godt forsto at Oslo Ap går inn for en prøveordning med obligatorisk vaksinering.

Debatten om dette har rast denne vinteren, spesielt i Oslo-området. Årsaken er at det er nettopp i Oslo-området at det har vært en utvikling hvor en del foreldre har valgt å la være å vaksinere. Debatten eskalerte da en 18 måneder uvaksinert gutt døde av meslinger i Berlin i februar i år.

Etter en svært jevn og spennende votering, viste det seg at forslaget om et prøveprosjekt med tvangs-vaksinering ble vedtatt med 147 mot 123 stemmer.

LES OGSÅ: «Jeg blir rørt av å være tilbake. Dette er meg, livet mitt»

- Ikke overrasket

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Michalsen, har selv argumentert mot tvangsvaksinering.

–Jeg er ikke overrasket over vedtaket. Og jeg forstår at man kan bli svært urolig når stadig flere lar være å vaksinere barna sine. En av farene ved å gå inn for en slik ordning, er imidlertid at det kan svekke foreldres tillit til helsevesenet, påpeker Michalsen.

LES OGSÅ: Ap vil la homofile bli blodgivere

Ap ønsker i tillegg at foreldre til barn som mangler vaksiner, skal få brev fra kommunene, som også oppfordres til å arrangere åpne vaksinasjonsdager der barn og unge kan komme og få de vaksinene de mangler. Også fastleger og barnehager bør aktivt oppfordre til vaksinasjon, heter det i dokumentet.

Ja til homofile blodgivere

Partiet ønsker at menn som har sex med menn, skal kunne bli blodgivere på lik linje med resten av befolkningen. Også homofile bør kunne vurderes som blodgivere.

LES OGSÅ: «Jeg blir rørt av å være tilbake. Dette er meg, livet mitt»

Ja til taxfree

Et annet forslag som har blitt lagt frem under helgens landsmøte er at Vinmonopolet tar over driften av taxfreebutikkene når dagens avtale løper ut i 2022. Arbeiderpartiet vil altså ikke gå inn for å avvikle taxfreeordningen, slik partiets helseutvalg har foreslått.

Partiet ønsker også å nedtone taxfreeområdene slik at alkohol ikke er en påtrengende del under passasjerenes ferd gjennom flyplassene, heter det i uttalelsen.

Skolemat

Frukt og grønt, skolemat og en times fysisk aktivitet om dagen. Det er hva Arbeiderpartiet vil tilby norske elever.

En skolematordning skal også innføres. Det omstridte forslaget om å finansiere dette ved kutt i barnetrygden er droppet. Sør-Trøndelag var blant fylkeslagene som engasjerte seg heftig i dette, og Ap-leder i Trondheim, Hanne Moe Bjørnbet, mente et slikt forslag var farlig for de som har minst. Men hun gikk sterkt inn for skolemat.

Billigere tannlege

Arbeiderpartiet vil sikre alle mot store tannlegeutgifter gjennom å innføre et tak for egenbetaling og la staten ta 75 prosent av de overskytende utgiftene. Det går fram av utkastet til partiets helsedokument, som skal vedtas av landsmøtet senere lørdag. Det står ikke noe om grensen for egenbetaling.

Lovfestet aktivitetstilbud til demente

Pleietrengende eldre skal i større grad få bestemme hva hjemmetjenesten skal brukes til, mener Arbeiderpartiet. Samtidig tar de til orde for en forpliktende opptrappingsplan for demensomsorg. Konkret ser partiet for seg at kommunene får lovfestet plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til demente som bor hjemme.

Ap åpner også for en minstenorm for legedekning ved sykehjem og ber om at det legges bedre til rette for at syke og eldre kan få dø hjemme dersom de ønsker det.

På forsiden nå