Norge får europeisk hovedansvar i nord

Oslo (NTB): EU har gitt Norge hovedansvaret for marin overvåking og varsling i Arktis.

Saken oppdateres.

EU er i oppstartsfasen av den marine tjenesten Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). Tjenesten skal sørge for global overvåking og varsling av været i havet, som temperatur, strøm, saltholdighet, bølger og havis, samt gi historiske data over de siste 20 årene.

I tillegg skal utvalgte havområder av spesiell europeisk interesse overvåkes, først og fremst Middelhavet, Svartehavet, Østersjøen, Nordsjøen, Det baleariske hav, nordområdene (Norskehavet, Grønlandshavet, Barentshavet) og Polhavet.

Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Meteorologisk institutt har fått ansvaret for levering av informasjon om hav- og sjøistilstanden i nordområdene og Arktis, inklusiv planktonoppblomstring.

Norge får en årlig bevilgning på 15 millioner kroner til oppdraget på EUs Copernicus-budsjett. (©NTB)

På forsiden nå