LSD-forskere: – Har ikke misbrukt NTNU-navnet

Forskerparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen mener forbudet mot psykedeliske stoffer er i strid med menneskerettighetene.

Forskerparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen mener forbudet mot psykedeliske stoffer er i strid med menneskerettighetene. 

Saken oppdateres.

De to forskerne mener LSD og andre psykedeliske stoffer må legaliseres og at forbudet er i strid med menneskerettighetene.

Begge er nå tilknyttet foreningen EmmaSofia som arbeider for å øke tilgangen på kvalitetskontrollert psykedelika innen medisin, forskning og andre lovlige formål, ifølge nettsiden til organisasjonen.

Bakgrunn fra NTNU

De har begge bakgrunn fra NTNU, men fungerende dekan Bjørn Gustafsson ved det medisinske fakultetet ønsker ikke at de kaller seg NTNU-forskere i kampanjen for legalisering.

–Det er en politisk sak som de kan fronte personlig, men NTNU, som universitet, kan ikke stå bak, sier Gustafsson. Han mener derfor det var uheldig at de tidligere brukte sin NTNU-tilknytning på hjemmesiden til EmmaSofia.

–Man må ikke blande roller. Det er en kontroversiell sak som det er ulike meninger om, også blant forskere, sier Gustafsson.

–Dette handler ikke om forskningen de har gjort som tidligere ansatte ved NTNU. Vi støtter fri forskning. De må selvsagt gjerne fortelle om forskningsresultatene og at forskningen ble utført når de var ansatte ved NTNU. Men vi står ikke bak kampanjen de driver for å legalisere stoffer som er ulovlige i Norge, sier Gustafsson.

LES OGSÅ: NTNU tar avstand fra kampanje for LSD

Universitetsavisa skrev denne uka at de to blir anklaget for å misbruke NTNU-navnet.

Mener saken er storm i vannglass

Pål-Ørjan Johansen er overrasket. Han mener hele saken er storm i et vannglass.

–Alle er enige i at det ikke er nødvendig å be om tillatelse fra NTNU-administrasjonen før man engasjerer seg i offentlig debatt om vitenskap og menneskerettigheter. Men dagen etter at EmmaSofia var omtalt på førstesiden i New York Times, mottok Teri et brev fra Gustafsson om at hun ikke kan si at hun er tilknyttet det medisinske fakultetet ved NTNU. Dersom dette oppfattes som en reaksjon på vårt internasjonalt anerkjente menneskerettighetsarbeid, kan Gustafsson skade NTNU og Norge sitt gode rykte knyttet til ytringsfrihet.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Mennesker bør ha rett til å bruke LSD

Begge har vært tilknyttet NTNU

Pål-Ørjan Johansen kan ikke se at de har misbrukt NTNU-navnet, men sier han tidligere har vært nøye med å kreditere NTNU når han har blitt intervjuet. Nå er han forsker og daglig leder av organisasjonen EmmaSofia.

LES OGSÅ: LSD kan være sunt, og forbudet er absurd

– Vi i EmmaSofia vil bidra til respekt for menneskerettighetene til folk som velger å bruke MDMA og psykedelika, sier Pål-Ørjan Johansen. (MDMA er et forskningsmedikament for behandling av angstlidelser, og virkestoffet i ecstasy, red.anm.)

Forskerparet har gjort to studier på sammenhengen mellom bruk av psykedeliske stoffer og mental helse, basert på en amerikansk folkehelseundersøkelse. I begge studiene, som inkluderer over 100 000 deltakere hver, oppgir over en av seks voksne å ha brukt psykedelika.

–Vi har ikke funnet noen sammenheng mellom bruk av psykedelika og dårlig mental helse. Derimot finner vi færre psykiske lidelser hos folk som bruker psykedelika.

LES OGSÅ: Forskere mener LSD kan behandle alkoholisme

Forskere må påvirke lovgivningen

De mener forskere har et ansvar for å delta i den politiske diskusjonen.

–På samme måte som klimaforskere har et ansvar for å diskutere miljøpolitikk, har forskere innen helse og medisin et ansvar for å diskutere ruspolitikk. Å påvirke og informere den lovgivende prosess er et forskersansvar. Dette gjelder spesielt viss lover som regulerer psykedeliske stoffer som LSD, er i strid med menneskerettighetene, sier Pål-Ørjan Johansen.

LES OGSÅ: Fleinsopp og LSD gir ikke psykiske problemer

– Vi i EmmaSofia mener forbudet skader folkehelsen og er juridisk tvilsomt.

–Hvorfor det?

–Psykedelika og MDMA gir dypt meningsfulle opplevelser, samtidig med at de har en risikoprofil som kan sammenlignes med en rekke dagligdagse aktiviteter vi mener har akseptabel risiko. Stoffene er ikke forbudt fordi de er spesielt farlige. Men det kan være farlig fordi det er forbudt. Forbudet forhindrer kvalitetskontroll, helseinformasjon og aldersgrense, tiltak vi vet virker, sier Johansen.

En av EmmaSofias juridiske rådgivere er tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund. Han sier i en uttalelse til New York Times at «forbudet, som i første rekke synes basert på uvitenhet og fordommer, vil kunne være et uforholdsmessig inngrep i menneskers rett til fri utøvelse av religion, livssyn og privatliv som er beskyttet av menneskerettskonvensjonene»

De vil gjøre det lovlig å bruke LSD og andre psykedeliske stoffer.

–Vi vil sikre denne rettigheten til mennesker som finner det verdifullt eller berikende å bruke slike stoffer i en kulturell sammenheng. Johansen mener forbudet er basert på uvitenhet og fordommer, og at det i strid med individets rett til å utøve livssyn, religion eller privatliv.

–Hva godt gjør psykedeliske stoffer?

–Det har vært anerkjent av FN og høyesterett i USA i en årrekke at bruk av psykedelika er en uunnværlig del av noen menneskers åndsliv. Det er ikke slik at noe må være dokumentert «godt» for å være lovlig. Bruk av psykedelika trengs ikke begrunnes mer enn yoga, psykoterapi eller meditasjon, sier Johansen.

På forsiden nå