KPMG får 5 millioner i bot

Oslo (NTB): Revisorselskapet KPMG er i Høyesterett idømt en foretaksstraff på 5 millioner kroner for sin revisjon i Finance Credit-saken.

Saken oppdateres.

Økokrim anket i februar frifinnelsen av KPMG for brudd på revisorloven og regnskapsloven til Norges høyeste domstol. Selskapet ble frifunnet i både tingretten og lagmannsretten, mens revisor John Haukland i selskapet ble dømt allerede i tingretten.


Aktor la ned påstand om bot på 10 millioner kroner. Høyesterett anså dette som for høyt selv om skadepotensialet og den forvoldte skade er betydelig, heter det i dommen.


KPMG ble ikke idømt saksomkostninger.


Saken mot revisjonsselskapet kom i kjølvannet av at Finance Credit-gründerne Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen ble dømt til sju og ni års fengsel for grove bedragerier overfor långivere og kunder i selskapene.


I et utenomrettslig forlik har selskapet tidligere gått med på å betale en erstatning til kreditorene til Finance Credit-systemet på 347,3 millioner kroner, etter å ha møtt et krav på nesten det dobbelte. (©NTB)

På forsiden nå