- SV gjør dårlige elever dårligere

Skoleforsker Lasse Skogvold Isaksen mener at Sosialistisk Venstreparti gjør de dårligste elevene i skolen enda dårligere.

Saken oppdateres.

Daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) flyttet de nasjonale prøvene for ungdomsskolen fra tiende til åttende trinn høsten 2007. Nå får regjeringens politikk gjennomgå av skoleforsker Lasse Skogvold Isaksen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.


I rapporten «Skoler i gapestokken» har Isaksen evaluert de nasjonale prøvenes virkning på de aller svakeste elevene. Konklusjonen er klar.


– Testene i åttende klasse er helt bortkastet. De har ingen funksjon og kan like gjerne legges ned, sier han til Vårt Land.


– Det kan se ut som et lite grep å flytte prøvene til det åttende trinnet. Men hva får en testet da? En måler elevene som kommer inn, men ser ikke hva ungdomsskolene har gjort. Dermed kan lærere og rektor si: «Der ser dere hvor dårlige elever vi mottar», forklarer Isaksen.


SVs statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet innrømmer at flyttingen av prøver fra tiende til åttende trinn ikke har slått heldig ut.


Regjeringen foreslår i en fersk stortingsmelding å innføre nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk på niende trinn. Men Isaksen mener det ikke vil løse noe, og sier det vil være bedre å flytte prøvene tilbake til tiende trinn.
På forsiden nå