Treg behandlingstid for barnevernssaker

Oslo (NTB): Fylkesnemndene bruker for lang tid til å behandle barnevernssaker, slår Riksrevisjonen fast.

Saken oppdateres.

I 2014 hadde nær 30 prosent av sakene en behandlingstid på over fire måneder, mens loven krever at det bør foreligge et vedtak i sakene etter litt over seks uker.

– Lang saksbehandling er en unødvendig ekstrabelastning for barn og familier som allerede er utsatt for alvorlige påkjenninger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker behandler og avgjør saker om tvangstiltak etter barnevernloven. Riksrevisjonens undersøkelse viser at nemndene stort sett overholder lovens krav om behandlingstid i akutt- og klagesaker, men at det i såkalt ordinære saker ofte går langt utover angitt tid. (©NTB)

På forsiden nå