Oslo vil frata kirken ansvaret for begravelser

Oslo (NTB): Bystyret i Oslo mener en trosnøytral part bør ha ansvaret for begravelser og har derfor bedt regjeringen om å endre gravferds- og kirkeloven.

Saken oppdateres.

– Dagens lov er udatert. Jeg mener den var udatert allerede i 1975, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til NRK.

Han mener kommunen bør ha ansvaret for å gravlegge folk. I dag står det i både kirkeloven og gravferdsloven at det er Kirkelig fellesråd som har ansvaret for gravferdsforvaltningen.

Oslo kommune har nå sendt brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) om å endre loven, slik at ansvaret overføres til kommunene.

– I en by som er så sammensatt som Oslo, så mener jeg det er feil at ett trossamfunn skal representere alle. Det er mange som ikke ønsker å være representert av kirken. På et prinsipielt nivå så handler dette om trosfrihet, og om friheten til å velge religion og friheten til å velge bort en religion, sier Bjercke.

Kirkevergen i Oslo er uenig og mener dagens ordning fungerer godt. (©NTB)

På forsiden nå