Tolldirektøren bekymret over økt bruk av dopingmidler

En markert økning i to typer beslag i år uroer tolldirektør Bjørn Røse – GBL og dopingmidler.

Markert økning i to typer beslag første halvår i år uroer toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse – GBL og dopingmidler.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Første halvår i år har beslagene økt sterkt.

– Det ene GBL-beslaget var på 600 liter. Det er enormt. Vi er veldig bekymret for det stoffet, sier toll- og avgiftsdirektøren.

Tidligere år har tollerne beslaglagt i snitt litt over 100 liter i året.

– I 2015 har vi på et halvår tatt i alt 682 liter. GBL brukes som plantevernmiddel og rensemiddel i industrien, men har også en ruseffekt. Vi vet at det har ført til dødsfall i Norge, sier han til NTB i forbindelse med Tollvesenets beslagsoversikt for de seks første månedene i 2015.

LES OGSÅ: Hadde bilen full av øl, brennevin og røyk

Røse vil generelt ikke legge altfor mye vekt på endringer fra et halvår til det neste fordi det kan være naturlige variasjoner.

– Men det er trender som begynner å vise seg. En av dem er skummel, tiltakende bruk av dopingmidler. Vi har hatt en betydelig økning i disse beslagene. Vi frykter at dette ikke er tilfeldig, men gjenspeiler en underliggende tendens.

Han gir honnør til myndighetene som i 2013 gjorde oppbevaring og personlig bruk av dopingmidler straffbart.

– Da må vi gjøre vårt for å hindre at dette utvikler seg videre, sier han.

Mindre beslag

I løpet av ett år gjør norske tollere rundt 40.000 beslag. Mesteparten av dette er alkohol og sigaretter. Av narkotikabeslag er det rundt 2.000 i halvåret. 

– I år har det vært en reduksjon i det totale antallet beslag. Det har gått ned med 1.900 fra 19.000 til i overkant av 17.000, men det aller meste av den reduksjonen gjaldt alkohol. Nedgangen var på 1.600 beslag, forklarer tolldirektøren.

Han sier at det interessante med denne nedgangen, er at tollerne ser tendenser til at småsmugling av alkohol har gått ned.

– Det kan hende at dette skyldes at du nå kan bytte sigaretter med alkohol i taxfreebutikkene etter at de toll- og avgiftsfrie alkohol- og tobakkskvotene ble endret 1. juli i fjor. Vi kan ikke se at det har skjedd noen annet i perioden. Om det er riktig, er det positivt.

Det beslaglagte volumet er likevel det samme som før – 300.000 liter alkohol.

– Den polske kolonnekjøringen lever dessverre i beste velgående. Der kan det være fra 4.000 til 40.000 liter i ett beslag, sier han.

Psykoaktive stoffer

Tolldirektør Bjørn Røse opplyser at Polen og Nederland går igjen som de to store leverandørene av forbudte varer til Norge.

Når det gjelder smugling av alkohol og sigaretter, er det østeuropeerne som står bak det meste. Beslagene av sigaretter har økt, men ikke av alkohol.

– Det er tre fremgangsmåter: Varene overleveres nær grensen eller direkte på bestilling til arbeidsplasser, særlig byggenæringen, eller til serveringssteder der varene blir omsatt. Mange lever av dette, forklarer han.

Røse har tidligere advart kraftig mot den økende netthandelen av syntetisk fremstilte rusmidler. Nå ser det ut til at dette salget i hvert fall ikke stiger.

Beslagene av disse nye psykoaktive stoffene er redusert første halvår 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. Tolldirektøren utelukker ikke at advarslene som myndighetene har gått ut med, kan ha hatt effekt.

På forsiden nå