Mye lakselus på ørret

En tredjedel av sjøørreten fanget under prøvefiske ved Agdenes de siste dagene var sterkt angrepet av lakselus.

Luseskadet: Sjøørret fra Agdenes angrepet av lus. Ryggfinnen er skadet. 

Saken oppdateres.

– Situasjonen er ikke så dramatisk som for to uker siden, men det er fortsatt mye lakselus på en del av fisken, sier seniorforsker Bengt Finstad i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

For to uker siden hadde ca. 80 prosent av sjøørreten fanget ved Agdenes så mye lus på seg at det kan være dødelig for fisken. Prøvefisket for noen dager siden viser at ca. 30 prosent av fisken hadde mulig dødelige nivåer av lus.

LES OGSÅ: Den store redningsoperasjonen

Oppdrettsanlegg

– Det var vanskeligere å få fanget et tilstrekkelig antall fisk denne gangen. Fisken var også større enn i den forrige runden. Dette kan skyldes at den minste fisken med mye lus forrige gang har gått tilbake til ferskvann for å avluse seg. Den kan også ha strøket med som følge av luseangrepet, sier Finstad.

På det meste fant forskerne 71 lus på en enkelt fisk. Dette kan ta livet av fisken.

Forskerne vet ikke sikkert hvor lakselusa kommer fra, men mener det er grunn til å anta at oppdrettsanlegg ved Smøla, Hitra og Frøya kan være en kilde.

LES OGSÅ: Stor økning

Usikkert for laksen

I år vet forskerne lite om direkte luseangrap på laksesmolt i Trondheimsfjorden. Men data fra sjøørretfisket kan gi en pekepinn om hvor mye lus smolten møtte på vandringen ut.

– Fram til nå har vi overvåket dette ved å fange laksesmolt i trål, og telle lus på fisken. Nå er det slutt på trålingen, derfor vet vi lite om hvordan smolten klarte seg i år, sier Finstad.

Havforskningsinstituttet (HI) har ansvaret for den nasjonale luseovervåkningen. Fra i år har modellberegninger erstattet den tradisjonelle overvåkningen av lakselus på villfisk. Nina og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag klarte å skaffe penger slik at Nina kunne videreføre aktiviteten ved Agdenes. Det telles ikke lenger lus på villfisk andre steder i fjorden.

LES OGSÅ: Salmar bygger havmerde

På forsiden nå