Pressekrav: – Ærekrenkelser må avkriminaliseres

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Presseorganisasjonene, NRK og TV 2 er samstemmige i et krav om at ærekrenkelser må avkriminaliseres.

Saken oppdateres.

Kravet blir satt fram i en rekke høringsuttalelser til en utredning som førsteamanuensis Bjørnar Borvik har utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet. Der blir det foreslått visse lovendringer, men også at ærekrenkelser skal kunne straffes med bøter eller fengselsstraff i inntil to år.


Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening, Magasin- og Ukepresseforeningen, NRK og TV 2 har i hver sine omfattende høringsuttalelser argumentert mot at straffeloven fortsatt skal inneholde bestemmelser om ærekrenkelser.


Norsk Redaktørforening og NRK har fått utarbeidet et alternativt lovforslag der bestemmelsene og ærekrenkelser overføres fra straffeloven til skadeserstatningsloven.


Det alternative lovforslaget forutsetter at ærekrenkelser bare skal sanksjoneres gjennom oppreisning og erstatning. Ifølge dette forslaget skal derimot brudd på privatlivets fred fortsatt være straffbart etter straffeloven.


«På denne bakgrunnen oppfattes det som reaksjonært å opprettholde straff som sanksjon for ærekrenkelser», skriver advokat Jon Wessel-Aas på vegne av NRK.


«NR er prinsipielt mot at ærekrenkelser skal sanksjoneres med straff», skriver generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.


«For journalister er det en svært stor påkjenning å bli utsatt for straffeforfølgelse og eventuell dom for å ha utøvd kritisk og undersøkende journalistikk», heter det i uttalelsen fra NJ.


Magasin- og Ukepresseforeningen er blant annet opptatt av at nivået på erstatninger i ærekrenkelsessaker ikke må være så høyt at det representerer en trussel mot mediemangfold og ytringsfrihet. (©NTB)
På forsiden nå