Enslige barn på 10 år søker asyl

10 år gamle enslige barn tar seg nordover langs flyktningruten og søker asyl i Norge.

Massivt: Hvalstad transittmottak for enslige, mindreårige asylsøkere i Asker har utnyttet kapasiteten til fulle. Bufetat tror det komme så mange som 500 asylsøkere under 15 år innen utgangen av året.  

Saken oppdateres.

Aldri før har det kommet så mange enslige, mindreårige asylsøkere til Norge som i år. Svært mange av dem er så unge at de må tas vare på av barnevernet.

• Bare i august kom 71 enslige barn under 15 år for å søke asyl.

• Hittil i år er det kommet 118 enslige mellom 10 og 13 år. 

Barn under 15 år overføres til barnevernet, og er ansvaret til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). De anslår at det kan komme så mange som 500 barn under 15 år innen utgangen av året. Rundt 90 prosent av disse får opphold og skal bosettes i kommunene.

Skaffer fosterhjem

- Vi har aldri opplevd å ha så mange enslige, mindreårige asylsøkere som nå. Det er en ny situasjon, og gir utfordringer med kapasitet i omsorgssentre hvor barn under 15 år skal plasseres, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat. 

Økningen innebærer et betydelig bosettingsbehov.

- Vi har en situasjon som verken kommuner eller bosettingsmyndighetene har dimensjonert for. Vi jobber på spreng for å få til vedtak i kommunene, sier hun.

- Den yngste gruppen krever særskilte tiltak. Vi ønsker primært fosterhjem for de yngste, og jobber kontinuerlig med å rekruttere disse, sier Pelin Berg

Bufetat vil ha behov for å bosette rundt 400 barn under 15 år i år. Hittil har de funnet en løsning for 93 barn, og regner med å klare 50 til, basert på tilsagn fra de kommunene som så langt har sagt ja. Det betyr at rundt 250 barn ikke får det bosettingstilbudet de skal ha i år.

Reiste med onkelen

På Hvalstad asylmottak i Asker møter vi Adnan på 12 år. Han har reist fra Afghanistan med sin onkel.

- Onkelen min sier at jeg ikke skal være redd eller bekymre meg. Han er 15 og passer på meg. Jeg holder meg til han. Vi har reist med bil, båt og buss. Onkelen min sier at Norge er et flott land som ikke har krig.

Flesteparten av barna som kommer er mellom 15 og 18 år. Over halvparten av disse har sagt at reisen var organisert. UDI mener det «nærliggende å anta» at de yngste barna må ha hatt hjelp av smuglere på veien.

Politiets Utledningsenhet (PU) ønsker nå å delta i Europols arbeid for å avdekke smuglernettverk som bringer barn til Norge, skriver UDI.

Det fremgår av et svar UDI har sendt Justisdepartementet, etter at departementet ba om en oversikt over mulige tiltak for å begrense ankomsten av enslige, mindreårige asylsøkere.

Avvist av Erna Solberg

Bestillingen fikk i helgen statsminister Erna Solberg til å slå fast at det ikke er aktuelt med en innstramming overfor enslige asylbarn nå. SV-leder Audun Lysbakken kalte bestillingen «smålig, selv til justisminister Anders Anundsen å være».

Lysbakken har, gjennom et skriftlig spørsmål, bedt justisministeren bekrefte at «det ikke er aktuelt for regjeringen å gjennomføre innstramminger» overfor enslige mindreårige asylsøkere.  Han vil også vite UDI har svart.

Spørsmålet er om han som stortingsrepresentant får vite mer enn mediene. For UDI har bare gitt begrenset innsyn i sitt svar. Det betyr at store deler av brevet er sladdet, men enkelte premisser og konklusjoner er gjort offentlig tilgjengelig.

Avviser innstramming

UDI-direktør Frode Forfang har signert svaret. I sin oppsummering skriver han:

«Det er etter UDIs vurdering lite rom for å stramme inn asylpraksis for enslige, mindreårige asylsøkere.»

UDI mener det ikke er mulig å sende enslige, mindreårige til det landet de først kom til i Schengen-området (Dublin-forordningen). UDI «finner heller ikke noe særskilt handlingsrom når det gjelder å begrense adgangen til familiegjenforening», eller å bruke tilbakekalling av oppholdstillatelse hvis en enslig, mindreårig søker familiegjenforening. Det skyldes at Norge allerede har en svært streng praksis.

Trygt: 12 år gamle Adnan (i midten) har kommet fra Afghanistan På Hvalstad transittmottak i Asker har han funnet trygghet og nye venner.  - Men jeg er nok den yngste, sier han. 

Trygt: 12 år gamle Adnan (i midten) har kommet fra Afghanistan På Hvalstad transittmottak i Asker har han funnet trygghet og nye venner. - Men jeg er nok den yngste, sier han. 

FAKTA

Enslige, mindreårige asylsøkere (EMA)

  • Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er i dag delt mellom UDI og det statlige barnevernet. Asylsøkere som er 15 år eller eldre får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av UDI, mens de under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige drevet av det statlige  
  • I 2014 fikk 3 prosent av de enslige, mindreårige asylsøkerne en begrenset tillatelse. Denne tillatelsen kan gis til ungdommer mellom 16 og 18 år. Det innebærer at de har lov å være i Norge frem til de er 18 år gamle, og at de da må forlate Norge. 4 prosent fikk avslag i 2014. Det tilsvarer 39 barn og unge.
  • I 2014 søkte 1204 barn og unge asyl i Norge alene, uten følge av foreldre. Det er det høyeste antallet siden 2009 da 2500 barn og unge søkte asyl. Prognosene for 2015 tyder på at det kan bli så mange som 3000 før øret er omme. Hittil har 2000 kommet.  
På forsiden nå