Krangler med fagfolk om pakkeforløp for psykisk helse:

- Håper de ser verdien av at pasientene blir fornøyde

Helsepolitisk talsperson i Høyre mener legenes kritikk er «helt feil».

Tone W. Trøen (H) mener det ikke er riktig at regjeringen har latt seg inspirere av industri og næringsliv, og nå forsøker å implementere strategier derfra i helsevesenet.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Erna Solberg og den blåblå regjeringen varslet i begynnelsen av august at de vil innføre såkalte pakkeforløp innen psykisk helse.

Etter at Solberg snakket om planene i Adresseavisen fredag, reagerte legene Henrik Vogt og Andreas Saxlund Pahle.

De mener Solberg bruker en logikk som har «mer å gjøre med taylorisme, Toyotas LEAN-filosofi og såkalt scientific management enn humanistisk psykiatri».

Nå reagerer Høyres helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen på kritikken fra fagfolkene.

LES OGSÅ: Høyre vil innføre tidsfrister inne psykisk helse

- Fortsatt klinisk skjønn

- Jeg reagerer på det de sier om at hovedpoenget bak pakkeforløp er å effektivisere. Det mener jeg er helt feil. Dette handler om å sikre at alle pasienter får et tilstrekkelig og godt behandlingstilbud, sier Trøen til Adresseavisen, og fortsetter:

- Når det legges opp til en standardisering, så er det like mye for å sikre at alle får et tilstrekkelig antall timer. Det kan like gjerne bety flere timer enn i dag. Nå vet vi at det finnes store variasjoner.

- Legene argumenterer for at psykisk sykdom ikke er ensartet, og at det blir feil å behandle alle som gjennomsnittspasienter?

- Det kliniske skjønnet vil fortsatt være til stede. Det vil aldri være slik at det tilsidesettes. Dette handler om å etablere en standard som fagfolk er enige om. I pakkeforløpene for kreft har fagmiljøene spilt en aktiv rolle og tatt eierskap. Det håper jeg fagfolk innen psykisk helse også vil gjøre. For vi er alle enige i målet, nemlig bedre kvalitet på det psykiske helsevernet, sier Trøen.

LES MER: Her ser du alle pakkeforløpene innen psykiatrien i Danmark (ekstern lenke)

- Avhengig av fagmiljøene

Henrik Vogt, som er lege og stipendiat ved allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU, mener psykisk helsevern «må ha et rammeverk som tar høyde for hvordan mennesker faktisk er». Han mener det blir feil å se på sykdom som en «ting» og forsøke å «standardisere behandlingen på et samlebånd».

Trøen i Høyre mener imidlertid det er feil at regjeringen har latt seg inspirere av industri og næringsliv, og nå forsøker å implementere strategier derfra i helsevesenet.

- Jeg opplever ikke det. Det kan hende fagfolk ikke liker begreper som standardisering og pakkeforløp, men jeg håper de ser verdien av at pasientene blir fornøyde. Innen kreft har pakkforeløp vært en suksess. Det handler om å få riktig behandling til riktig tid, men da er vi også avhengig av at fagmiljøene bidrar aktivt, sier Trøen.

LES OGSÅ: Innrømmer at de ikke innfrir på psykiatri

Trøen: - Gode tilbakemeldinger

På spørsmål om regjeringen og fagmiljøene innen psykisk helse er i klinsj over innføringen av pakkeforløp, svarer hun følgende:

- Det tror jeg ikke. Jeg synes det er viktig at fagmiljøene tar en aktiv rolle, og derfor har det vært viktig å invitere til en dialog om dette. Men vi må være enige om målet: Vi har hatt store mangler innen psykisk helse i flere år. Derfor har vi ønsket at pasienter skal komme raskere inn, og sørge for at de ikke går for lenge med psykiske helseutfordringer.

- Ett av ankepunktene fra fagmiljøene er at dere innfører dette uten at ordningen er blitt skikkelig evaluert i Danmark, som dere henter inspirasjon fra?

- Også i Danmark var det en del fagmiljøer som var kritiske. Men det jeg har sett av erfaringer derfra, er at pasientene er veldig fornøyde. Både pasienter og pårørende føler seg tryggere, for de får mer forutsigbarhet og raskere hjelp, svarer Trøen.

- Er det gjennomført undersøkelser blant pasientene i Danmark, eller er dette generelle tilbakemeldinger?

- Jeg har oppfattet at det har vært gode tilbakemeldinger, men at det også har vært diskusjoner i fagmiljøene. Det vil man alltid oppleve når man forsøker å standardisere - noen diskusjoner vil det være. Men vårt hovedmål er å redusere uønskede forskjeller og få raskere behandling med mye større forutsigbarhet for pasientene, sier Trøen.

LES OGSÅ: Psykisk helse - en tydelig utfordring for helsevesenet

Pakkeforløp
  • Omtales som en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta.
  • Det er allerede vedtatt pakkeforløp for 14 ulike kreftbehandlinger, og regjeringen har varslet at ordningen skal utvides til 28.
  • Målet er at pasientene skal få et mer forutsigbart og helhetlig behandlingsforløp, hvor det er klare regler for fremdrift.
  • Det skal kortes ned på unødvendig ventetid ved utredning og behandling. Målet er også å hindre at pasienter «forsvinner i systemet».
  • Pasienten får en fast kontaktperson gjennom hele behandlingsløpet. I begynnelsen av august varslet regjeringen at den også vil innføre pakkeforløp innen psykisk helsevern.
På forsiden nå