En haug av brutte løfter

I går var siste sjanse til å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen. Nå har regjeringen et forklaringsproblem.

Saken oppdateres.

Regjeringspartiene må møte velgerne neste år med en haug av brutte løfter på samvittigheten. I statsbudsjettet for 2009 er regjeringen riktignok nær ved å innfri et knippe tunge Soria Moria-løfter, men fortsatt er det langt fram på viktige områder som barnhage, skole, forskning og samferdsel.

Helse er den eneste kategorien i Adresseavisens oversikt hvor alle løftene er innfridd.

Historisk?

De siste dagene har statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) tegnet et bilde av at de rødgrønne prioriterer samferdsel høyere enn sine forgjengere i regjeringskvartalet. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Målt i forhold til statens samlede utgifter utenom olje, er bevilgningene til vei nøyaktig like store som i 2005 – det siste året Bondevik II satt i regjering.

¿Den totale andelen til samferdsel er økt med fattige 0,1 prosentpoeng i perioden. Veksten skyldes økt satsing på jernbane.

I forhold til brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge, er samferdselsbevilgningene redusert i forhold til statsbudsjettet for 2005.

– Det holder ikke, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Ifølge Glomsaker brukte staten tre prosent av statsbudsjettet på vei i Kjell Opseths (Ap) glansdager på 90-tallet. Nå er andelen så vidt over to prosent.

Navarsete mener samferdelssektorens andel av totalen blir et galt mål på om regjeringen prioriterer samferdsel høyere enn forgjengerne. Utgiftssida i statsbudsjettet blåses opp av storsatsinger som barnehage, helse, trygd og bistand, påpeker hun.

– Vi har en satsing på samferdsel som ingen annen regjering har gjort før oss. Det står jeg inne for. Jeg har brukt ordet «historisk» om jernbane. I tillegg har vi en svær satsing på vei, sier hun.

Færre, ikke flere

Løftet om flere lærere i skolen er en av grunnpillarene i Soria Moria-erklæringen. Status når de rødgrønne tar fatt på valgåret, er at antall lærere i grunn- og videregående skole er redusert. Regjeringen er heller ikke i nærheten av de 28 lovede uketimene for elever i grunnskolen.

– Flere timer er vel og bra, men det er kvaliteten som avgjør. Og uten større lærertetthet, får vi gjort lite med den biten, sier Per Aahlin, nestleder i Utdanningsforbundet.

Det er kommuner og fylkeskommuner som har siste ord i skolebudsjettene, påpeker Aahlin. Pengestrømmen til kommunene de siste åra har gått til helt andre ting enn skole, hevder han.

– I realiteten er vi lenger unna Soria Moria nå enn da vi startet, sier han.

Mer tid til pappa

Her er et knippe andre løftebrudd:

* Regjeringen bommer på målene om full barnehagedekning og redusert makspris, til tross for massiv pengebruk. Hovedgrunnen er økte fødselstall og at flere enn før velger barnehage.

* Nybakte småbarnsfedre får endelig sine ekstrauker med permisjon. Problemet er at to av ukene tas fra mor. Dermed er løftet om å forlenge foreldrepermisjonen med fem uker brutt.

* Studentene jubler over 1000 nye studentboliger, men målet om å gjenopplive heltidsstudenten langt unna. Leder Øistein Svelle i Studentenes Landsforbund mener studentene må ha 11000 kroner i måneden for å greie seg uten å jobbe. I 2009 er summen fastsatt til 8700.

* Regjeringen har lovt å bruke én prosent av BNP på forskning. Andelen i 2009 er 0,75 prosent. Når næringslivet bruker en tilsvarende sum, er målet om tre prosent av BNP i 2010 utenfor rekkevidde.

 
På forsiden nå