Det norske selger Goliat til StatoilHydro

Trondheim (NTB): Det norske oljeselskap selger sin andel i Goliat-feltet til StatoilHydro for en samlet kompensasjon på nærmere 1,3 milliarder kroner.

- Dette gir oss finansiell handlekraft for å gjennomføre prosjekter fram til 2012. Selskapet er nå i en situasjon der vi er gjeldfrie og har penger på bok. Dermed har vi ryggrad til å gå løs på planlagte letebrønner og håndtere funn, sier administrerende direktør Erik Haugane i Det norske oljeselskap til NTB.


Andelen i Goliat-feltet er på 15 prosent. Salgssummen, inkludert Det norskes forpliktelser, så langt i år er på nærmere 1,3 milliarder kroner.


- Salget illustrerer godt de verdier som ligger i vår portefølje. Summen utgjør 19 kroner per aksje, og da gir vi fra oss 30 prosent av de påviste verdiene i selskapet og bare en brøkdel av forventede verdier, sier Haugane.


Det norske søker nye lisenser i 20. konsesjonsrunde i Barentshavet og overtar dessuten StatoilHydros lisensandeler rundt Jotun og Frøy.


Det norske oljeselskap har i dag 120 ansatte. Selskapet er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. (©NTB)